21.2 C
Jindřichův Hradec
27.05. 2024
Články

220 let landfrasovy tiskárny a Knižní kultura 19. století

 

220 let landfrasovy tiskárny a Knižní kultura 19. století

Ve dnech 20. – 21. září 2017 pořádá Muzeum Jindřichohradecka za podpory Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví odbornou konferenci Knižní kultura 19. století. Konference je pořádána při příležitosti 220. výročí založení největší mimopražské tiskárny 19. století – Landfrasovy tiskárny v Jindřichově Hradci. Volně navazuje na konferenci Tiskárny a tisky 19. století, kterou jsme uspořádali v roce 1997. Sborník z této konference byl po řadu let jediným tištěným dokumentem k dané problematice.

220 let landfrasovy tiskárny a Knižní kultura 19. stoletíSkutečnost, že problematika knižní kultury 19. století není monograficky zpracována a odborné veřejnosti i studentům chybí podklady pro její studium, byla motivem k uspořádání letošní konference. Cílem letošního setkání je komplexně sledovat problematiku knižní kultury celého 19. sto-letí a rozvíjet mezioborovou spolupráci i spolupráci paměťových, akademických a vědeckých institucí. Plánovaný sborník trvale zachytí dosažené vědecké poznání.

Výzva k účasti na konferenci se setkala s rozsáhlou odbornou odezvou, přihlásilo se celkem šedesát zájemců, z nichž polovina přednese příspěvek z předem vytčených tematických okruhů. Příspěvky se týkají časového a terminologického vymezení té-matu, vnější podoby knih jako výsledku technického pokroku, produkce a distribuce knih v jejich ekonomické, politické a soci-ální souvztažnosti, knihy jako odrazu společenských změn a čtenářství a vlastnictví knih.

Účastníci konference se sejdou též na slavnostním setkání, které proběhne ve středu 20. září v hlavní budově muzea. Při této příležitosti si prohlédnou výstavu Nebeklíče od Landfrasů – knižní bestsellery 19. století, která je instalována ve výstavní síni Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí a je široké veřejnosti přístupná až do konce října. Další doprovodný program zavede účastníky konference na významná místa v Jindřichově Hradci, která jsou spojena s působením zdejší tiskárny a slavné tiskařské rodiny Landfrasů, do dalších expozic muzea, na noční komentovanou prohlídku kostela sv. Jana Křtitele, na jindřichohradecký zámek a do Domu gobelínů s expozicí Marie Hoppe-Teinitzerové.

PhDr.  Štěpánka Běhalová , Ph.D.