Aktuálně

220 let landfrasovy tiskárny a Knižní kultura 19. století

 

220 let landfrasovy tiskárny a Knižní kultura 19. století

Ve dnech 20. – 21. září 2017 pořádá Muzeum Jindřichohradecka za podpory Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví odbornou konferenci Knižní kultura 19. století. Konference je pořádána při příležitosti 220. výročí založení největší mimopražské tiskárny 19. století – Landfrasovy tiskárny v Jindřichově Hradci. Volně navazuje na konferenci Tiskárny a tisky 19. století, kterou jsme uspořádali v roce 1997. Sborník z této konference byl po řadu let jediným tištěným dokumentem k dané problematice.

220 let landfrasovy tiskárny a Knižní kultura 19. stoletíSkutečnost, že problematika knižní kultury 19. století není monograficky zpracována a odborné veřejnosti i studentům chybí podklady pro její studium, byla motivem k uspořádání letošní konference. Cílem letošního setkání je komplexně sledovat problematiku knižní kultury celého 19. sto-letí a rozvíjet mezioborovou spolupráci i spolupráci paměťových, akademických a vědeckých institucí. Plánovaný sborník trvale zachytí dosažené vědecké poznání.

Výzva k účasti na konferenci se setkala s rozsáhlou odbornou odezvou, přihlásilo se celkem šedesát zájemců, z nichž polovina přednese příspěvek z předem vytčených tematických okruhů. Příspěvky se týkají časového a terminologického vymezení té-matu, vnější podoby knih jako výsledku technického pokroku, produkce a distribuce knih v jejich ekonomické, politické a soci-ální souvztažnosti, knihy jako odrazu společenských změn a čtenářství a vlastnictví knih.

Účastníci konference se sejdou též na slavnostním setkání, které proběhne ve středu 20. září v hlavní budově muzea. Při této příležitosti si prohlédnou výstavu Nebeklíče od Landfrasů – knižní bestsellery 19. století, která je instalována ve výstavní síni Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí a je široké veřejnosti přístupná až do konce října. Další doprovodný program zavede účastníky konference na významná místa v Jindřichově Hradci, která jsou spojena s působením zdejší tiskárny a slavné tiskařské rodiny Landfrasů, do dalších expozic muzea, na noční komentovanou prohlídku kostela sv. Jana Křtitele, na jindřichohradecký zámek a do Domu gobelínů s expozicí Marie Hoppe-Teinitzerové.

PhDr.  Štěpánka Běhalová , Ph.D.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít