Aktuálně

4. CHLAPECKÝ ODDÍL „ČTYŘKA“

1. CHLAPECKÝ ODDÍL

4. CHLAPECKÝ ODDÍL „ČTYŘKA“

klubovna: Skautský Univerzální Dům, Růžová 29/II
777 984 289
peci1@seznam.cz
http://ctyrkazjh.skauting.cz chlapci ve věku 11 – 15 let

vedoucí: Martin Pecka

V současné době má oddíl 11 mladších kluků (ZŠ), 1 staršího (SŠ) a 3 dospělé členy ve vedení oddílu.
Mladší členové oddílu se pravidelně scházejí jednou týdně na družinových schůzkách.
Cca jednou do měsíce se uskutečňuje oddílová schůzka nebo výprava (i vícedenní).
Mimoto se koná ještě řada dalších jednorázových podniků, ať už sportovních nebo jen zábavních. Vyvrcholením oddílové činnosti je každoročně letní tábor, který se koná na pomezí České Kanady a Javořicka.

Pokud máte zájem o dění u nás a rádi byste se přidali, pak nás kontaktujte.