19.8 C
Jindřichův Hradec
12.04. 2024
Archivní

Soukromý: …A DO PLAVEK | Dům Štěpánka Netolického

Město Třeboň si u příležitosti výročí 140 let od založení třeboňských lázní uvědomuje význam a přínos tohoto historického momentu. Spojení lázní s vodou je nezpochybnitelné, a proto vedení města nabídlo umělci Pavlu F. Zaiglovi možnost a prostory Domu Štěpánka Netolického k uspořádání výstavy s touto tématikou. Výstava s názvem … a do plavek se uskuteční v období od 3. července do 27. září 2023. Nabídku přijalo 12 umělkyň a umělců, kteří poskytli svá díla.

Zde je vyjádření kurátora výstavy Pavla F. Zaigly:

Umělecká koncepce tohoto tématu je velmi různorodá, a tak budete jistě překvapení v pojetí námi vybraných uměleckých děl, které se zabývají tímto tak řekněme „všedním až banálním tématem“, kterýžto pojem voda v našem životě a chápání představuje a znamená.

Přeji vám příjemný pocit poznání, uznání a nahlédnutí do duše a kumštu našich umělců.

Děkuji vám předem za návštěvu!

Pavel F. Zaigla

kurátor výstavy