7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

Aktualizovaný Tržní řád města Jindřichův Hradec

Vzhledem k tomu, že do platného nařízení města a také do jeho příloh byly zapracovány některé změny, projednali radní města pro lepší přehlednost vydání nového Tržního řádu s účinností od 1. dubna 2015.

farmarske trhyV aktualizovaném nařízení města došlo například ke změně v Čl. III v bodě 5, kde byl změněný termín restaurační „předzahrádka“ na obecně obvyklejší název restaurační „zahrádka“, dále k některým změnám došlo také v příloze k tržnímu řádu, kdy byl novým tržním místem navržený parčík před zámkem s prodejem regionálních potravin, sortiment na tržním místě „Pod kaštany“ se rozšířil o prodej medu a celkový počet restauračních zahrádek se změnil na 48.

Umístění zahrádky v období od 1. dubna do 31. října zůstává zdarma.

Provozní doba restauračních zahrádek je:

v období od 1. července do 31. srpna

  • ulice Panská – od 10:00 do 24:00 hodin
  • ostatní části města – od 7:00 do 24:00 hodin

 v období od 1. září do 30. června

  • ulice Panská – neděle až čtvrtek od 10:00 do 22:00 hodin, pátek a sobota od 10:00 do 23:00 hodin
  • ostatní části města – neděle až čtvrtek od 7:00 do 22:00 hodin, pátek a sobota od 7:00 do 23:00 hodin

V období od 1. listopadu do 31. března je zábor veřejného prostranství pod restauračními zahrádkami zpoplatněn podle obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec, o místních poplatcích, v platném znění.

Zde si můžete přečíst celé znění Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2015 – TRŽNÍ ŘÁD

Zdroj: Archiv města J. Hradec

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L