Aktuálně

AR SERVIS získal certifikát „Specialista oprav po nehodách“

Měli jste dopravní nehodu? Pamatujte na to, že nesprávná oprava havarovaného vozidla může být pro vás do budoucna velkým bezpečnostním rizikem. I po nehodě vám zajistíme garanci výrobce a zachováme bezpečnost i cenu vašeho vozidla na nejvyšší možné míře. Stačí jediné, obraťte se na AR SERVIS

Co Vám zaručíme jako Specialista oprav po nehodách?

 • dodržování výrobcem definovaných opravárenských a technologických postupů
 • zrychlení likvidace pojistné události
 • zkrácení doby opravy vozidla
 • zachování 12 leté záruky na neprorezavění karoserie
 • použití výrobcem schválených lakovacích prostředků
 • transparentní ceny servisních úkonů
 • nejvyšší možné uchování hodnoty vozidla
 • nadstandardní kvalitu servisních služeb, která je zaručena prováděním pravidelných speciálních auditů

 Co pro Vás uděláme jako  Specialista oprav po nehodách? 

 • poradíme Vám, jak máte postupovat při opravě havarovaného vozidla
 • postaráme se o všechny formality, včetně vyřízení formalit s pojišťovnou
 • po celou dobu vyřízení opravy vozidla se o Vás osobně postará kvalifikovaný servisní poradce – specialista oprav po nehodách
 • opravíme Váš vůz dle výrobcem definovaných opravárenských a technologických postupů
 • použijeme výhradně ŠKODA Originální díly
 • zaručujeme Vám použití lakovacích prostředků a spotřebního materiálu od výrobcem schválených dodavatelů laků
 • zajistíme Vaši mobilitu
 • použijeme výrobcem schválené dílenské vybavení definované pro klempírnu a lakovnu
 • dodržujeme předepsaný servisní proces
 • profesionálně odvedené práce Vám potvrdíme vystavením „Certifikátu po opravě“

Jak postupovat při nehodě?

 • oblečte si reflexní vestu.
 • neopouštějte místo nehody, pokud nepotřebujete zavolat policejní hlídku, lékařskou pomoc nebo to není v rozporu s vaší bezpečností.
 • neměňte pozice vozidel na místě nehody, pokud to není nezbytné k záchraně zraněných nebo k zabezpečení silničního provozu.
 • pořiďte fotografie nehody, a to pokud možno ze všech stran a úhlů
 • požádejte o kontakt svědky dopravní nehody a poproste je o spolupráci při policejním šetření.
 • vyplňte záznam o dopravní nehodě.
 • nahlaste pojistnou událost příslušné pojišťovně.

V našem servisu již  automaticky proběhne prohlídka poškozeného vozidla technikem pojišťovny a likvidace škody.

AR SERVIS - autorizovaný servis a prodej vozů Škoda