2.6 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

Archeologie muzea Jindřichohradecka v roce 2014 – /I.část/

Rok 2014 byl z archeologického hlediska pro Muzeum Jindřichohradecka velice zajímavým. Naše aktivity jsme totiž prováděli na bezmála 50 lokalitách, kdy terénní poznatky přinesly řadu zajímavých informací k jednotlivým oblastem zdejšího regionu. Nedílnou součástí naší práce bylo také restaurování archeologických nálezů a zpracování poznatků do nálezových zpráv.

Podstatná část archeologických dozorů souvisela s výstavou liniových staveb firmy EOn. Jde převážně o výkopy, které jsou vedeny v obcích a jejich nejbližším okolí. Především díky nim jsme mohli poměrně detailně poznat terénní statigrafickou situaci na konkrétním místě. Z pohledu dobových nálezů se jedná převážně o ojedinělé fragmenty užitkové keramiky, např. v Jindřichově Hradci – v Jarošovské a Svatojánské ulici, v parku pod Gymnáziem či u bývalého Urbanova mostu ve Zbuzanech, s objevenými zlomky užitkové keramiky z 15. až 17. století. Obdobné nálezy pochází z výkopů liniových staveb z Chlumu u Třeboně, Kostelní Radouně, Starého Města pod Landštejnem a Nové Bystřice.

Minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele - Muzeum JindřichohradeckaDalší naše terénní aktivity byly zaměřeny na dozory při renovaci objektů. Bezesporu nejzajímavější byly archeologické nálezy související s odvlhčením gotické Mikulášské kaple při kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Během zásahů do původních násypů byly objeveny dva fragmenty „polotovaru“ náhrobku ze světle červeného mramoru. Oba kameny, tvořící původně celek, nesou stopy základního opracování. Předpokládáme však, že se deska během této kamenické práce zlomila a jako nepotřebná poté byla vyhozena do zásypu pod podlahou kaple. Období gotiky a renesance dokládají zde nalezené fragmenty užitkové keramiky (zlomky těl a okrajů z hrnců, hrnků a džbánů), k neméně zajímavým pak patří novodobé zlomky skel z vitráží oken a drobné zvířecí kosti jako doklad dobového odpadu.

Další naše aktivity jsme směrovali do Třeboně. Zde jsme během rekonstrukce objektu Penzion Bílý jednorožec objevili velice zajímavé horizonty osídlení 14. až 16. století, datované především zlomky užitkové keramiky. Neméně zajímavé nálezy pak pochází z bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni, který byl v letech 2013-2014 přestavěn pro potřeby Státního oblastního archivu. Mimo zlomků keramiky jsme zde dohledali soubor zlomků zvířecích kostí, které dokládají stravu zde žijících augustiniánů. Mimo běžných kostí ze slepic a prasat se zde vyskytly kosti z tura domácího, hus a kachen. Zajímavá kolekce dalších nálezů je datována až do období baroka a je reprezentovaná především zlomky skleněných lahviček.

Vladislav Burian

Nejnovější články

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L

Kino Počátky na únor 2023

Miloslav L