-4 C
Jindřichův Hradec
5.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 1. března 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 1. března 2017 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).

Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu:

  • jindřichův hradec ilustračníZpracování projektové dokumentace – Oprava komunikace Buk – Políkno

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové opravy místní komunikace Buk – Políkno. Bude provedena celková oprava povrchu včetně podkladních vrstev a částečné rozšíření vozovky s využitím okolních pozemků. Povrch vozovky bude živičný. Důvodem opravy je nevyhovující technický stav povrchu zejména vzhledem k provozu MHD. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením řešeného úseku a požadavky na zpracování.

  • Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – Pražská – Gymnazijní

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce křižovatky ulice Miřiovského – Pražská – Gymnazijní na základě návrhu dopravní komise z důvodu rozlehlosti a nepřehlednosti křižovatky v současném uspořádání. Povrch vozovky bude živičný, součástí zadání jsou i nutné úpravy veřejného osvětlení. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením řešeného prostoru a požadavky na zpracování.

  • Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu – rozšíření hřiště discgolf

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření hřiště pro discgolf v prostoru Mertových sadů o dalších 9 odhozišť a cílových prvků. V současné době má stávající hřiště rovněž 9 úseků, rozšířením na 18 bude mít hřiště parametry pro vrcholné turnaje. Umístění nových prvků je patrné z přiložené situace.
Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačeným umístěním nových prvků. Předpokládaná hodnota je  350 tis. Kč bez DPH, termíny realizace 10. dubna až 12. května 2017.

  • Zajištění kurátorské činnosti – výstavní dům Stará radnice

Rada města po projednání schválila uzavření smlouvy o zajištění kurátorské činnosti – výstavní program Interaktivní expozice v rámci projektu Zpřístupnění a využití Staré radnice Jindřichův Hradec pro sezónu 2017/2018 mezi městem Jindřichův Hradec a Pavlou Petrákovou Slancovou, Dobříš. Smlouva v souladu se zmíněným projektem řeší zajištění náplně expozice zaměřené na české večerníčkové pohádky a jejich tvůrce – týká se například zajištění návrhů a grafik, promítání dokumentů a pohádek a zajištění doprovodného animačního programu.

  • Převzetí záštity a užití znaku města – Jindřichohradecký půlmaraton

Společnost BROMEX solution bude pořádat dne 24. června 2017 v Jindřichově Hradci  2. ročník Jindřichohradeckého půlmaratonu. Jindřichohradecký půlmaraton je běžecký závod na 21 km určený pro širokou veřejnost, profesionální i amatérské sportovce. Kromě několika úseků se jedná o běh převážně silničního charakteru s převýšením necelých 300 m. V rámci akce se poběží také štafeta a pro nejmladší účastníky je připraven rodinný běh s délkou 2,2 km. Po skončení závodu je naplánováno vyhlášení vítězů ve 20.00 hodin a večerní program s živou hudbou. Start a cíl je v parku pod gymnáziem, zde je plánované také hlavní zázemí závodu. Závod povede přes obce Děbolín, Ratiboř, Roseč a Buk. Start je plánovaný na 15. hodinu, v 15.30 startuje rodinný běh. Večerní program bude v parku pod gymnáziem od 18.00 hodin. V této souvislosti rada města schválila užití znaku města Jindřichův Hradec společnosti na propagačních materiálech spojených se sportovní akcí Jindřichohradecký půlmaraton, která se bude konat dne 24. června 2017 v Jindřichově Hradci a převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad touto akcí.

  • Převzetí záštity – Československá obec legionářská

U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát zahájí letos svou III. etapu putování napříč Českou republikou unikátní pojízdná expozice – tzv. Legiovlak. Jedná se o pojízdné muzeum na kolejích, které představuje věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918 – 1920. Dne 24. října 2017 navštíví Legiovlak i Jindřichův Hradec a po dobu několika dnů bude bezplatně přístupný všem zájemcům z řad široké veřejnosti. V této souvislosti rada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad projektem Československé obce legionářské – unikátní pojízdnou expozicí – Legiovlak, který 24. října 2017 navštíví Jindřichův Hradec.

  • Žádost o užití znaku města – Hasičský záchranný sbor JČK

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje se podílí na zpracování Karet stanic Hasičského záchranného sboru. Mimo jiné jsou zde historie a základní informace o městě, kde stanice sídlí. V této souvislosti rada města schválila užití znaku města Jindřichův Hradec Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, Územnímu odboru Jindřichův Hradec v Kartě stanice HZS JčK Územního odboru Jindřichův Hradec.

  • Výstavy historických vozidel Veteráni Jindřichohradeckem“

Rada města po projednání schválila zvláštní užívání místní komunikace č. 6b náměstí Míru v J. Hradci, Jihočeskému Autoklubu VCC Jindřichův Hradec v AČR z důvodu výstavy historických vozidel dne 27. května 2017, dále schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech soutěže „Veteráni Jindřichohradeckem“ spojené s výstavou historických vozidel na náměstí Míru v Jindřichově Hradci a převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad touto akcí.

  • 5. ročník Královny silnic, pro ženy řidičky s historickými vozidly“ a „Soutěžní orientační jízda malebnou Českou Kanadou“

Rada města po projednání schválila zvláštní užívání místní komunikace č. 6b náměstí Míru v Jindřichově Hradci Klubu Historických vozidel Jindřichův Hradec v AČR z důvodu výstavy historických vozidel. Dne 20. května 2017 a 24. června 2017, dále schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech dne 20. května 2017 soutěže „5. ročník Královny silnic, pro ženy řidičky s historickými vozidly“ a dne 24. června 2017 „Soutěžní orientační jízda malebnou Českou Kanadou“ spojené s výstavou historických vozidel na náměstí Míru v Jindřichově Hradci a převzetí záštity starostou města nad oběma akcemi.

  • Jmenování vedoucí organizací složky města Jindřichův Hradec Domova pro matky s dětmi a Rodinné poradny

Rada města po projednání jmenovala paní Romanu Přibylovou vedoucí organizační složky města Jindřichův Hradec Domova pro matky s dětmi a Rodinné poradny s účinností od 1. března 2017.

Současný Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna se sídlem v Políkně 47, Jindřichův Hradec, začal vyvíjet činnost od dubna 1998 nejprve jako zařízení azylového typu pro matky s dětmi do tří let věku, které zůstaly s dětmi bez přístřeší. V době vzniku bylo zařízení organizační součástí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jindřichův Hradec. Od 1. února 2001 byl Domov pro matky s dětmi rozhodnutím zastupitelstva města organizačně změněn na organizační složku města, nad jejímž chodem dohlíží odbor sociálních věcí MěÚ. Od tohoto data byla vedoucí organizační složky jmenovaná paní Radka Plucarová. Od 1. ledna 2015 byla rozhodnutím zastupitelstva města rozšířena činnost této organizační složky o pracoviště Rodinné poradny. Paní Radka Plucarová se rozhodla ukončit k 28. únoru 2017 pracovní poměr k městu Jindřichův Hradec a tím skončit jako vedoucí Domova pro matky s dětmi a Rodinné poradny. Na základě tohoto rozhodnutí město vypsalo výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí/-ho organizační složky města Jindřichův Hradec Domova pro matky s dětmi a Rodinné, které bylo vyhlášeno dne 3. ledna 2017. Ve stanovené lhůtě bylo podáno pět přihlášek, které vyhodnotila výběrová komise. Za nejvhodnějšího uchazeče, který splňoval veškeré kvalifikační předpoklady, byla vybrána paní Romana Přibylová.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L