Aktuálně

O čem rozhodovali radní 13. prosince 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 13. prosince 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Nové kolejiště do expozice Výstavního domu Stará radnice

zámek jindřichův hradec ilustračníRada města po projednání schválila Nákup kolejiště od společnosti Railway Builder za částku 149 000 Kč včetně DPH. Jedná se o kolejiště ze sbírek Domu vláčků, který ukončil svoji činnost a rozprodává expozice. Rozměr kolejiště je 8 x 5,5 metru. Umístěno bude v expozici Výstavního domu Stará radnice ve druhém patře. Pro umístění nového kolejiště bude provedena změna v uspořádání expozic ve Výstavním domě Stará radnice. Expozice Pohádky nejen na večer bude přestěhována do prostor Galerie v prvním patře a nové kolejiště bude instalováno do prostor ve druhém patře. Celé druhé patro bude tedy zaplněno expozicí JHMD: Železnice hrou. Stávající expozice JHMD: Železnice hrou se rozšíří o prostory s novým kolejištěm a tematickými hrami.

  • Souhlas s podáním žádosti o dotaci Jihočeského kraje – 2. ZŠ

Rada města schválila podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje z dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny, Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta. Cílená podpora EVVO ve školách na projekt „Poznáváme Novohradsko“ ve výši 41 210,- Kč. Cílem podpory je motivovat školy k využití nabídky EVP realizovaných přímo ve školách a blízkém okolí a k využití nabídky pobytových EVP a vícedenních přírodovědných exkurzí na území Jihočeského kraje. Díky finanční podpoře má větší počet škol přístup k doplnění výuky formou EVP, žáci škol tak mají příležitost účastnit se výchovně vzdělávacích programů v přírodě, poznávat přírodu regionu a environmentální souvislosti, získat nové podněty a prožitky vázané na pobyt v přírodě, utvářet si pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. Jednalo by se o třídenní pobytový program žáků 5. ročníků s ekologickým a přírodovědným zaměřením, který by se uskutečnil v oblasti národní přírodní památky Tereziino údolí v červnu 2018. Odbornou část projektu by zajistilo Centrum ekologické a globální výchovy České Budějovice.

  • Ocenění úspěšných sportovců

Rada města po projednání schválila poskytnutí věcných darů sportovcům, kteří v kalendářním roce 2017 dosáhli mimořádných sportovních výsledků na celostátních i mezinárodních sportovních turnajích a šampionátech v celkové výši 78 000 tis. Kč, tj. věcného daru v peněžité výši 1 200 Kč každému z navržených sportovců Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo, z. s., Plaveckého klubu Jindřichův Hradec, z. s., Spolku orientačních sportů Jindřichův Hradec, z. s., TCV J. Hradec, z.s. a VK Vajgar J. Hradec, z.s. Sportovcům budou dary předány jako tradičně v lednu příštího roku.

  • Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – sběrný dvůr Ruských legií a pronájem garáží

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a společností Služby města Jindřichův Hradec na sběrný dvůr v ulici Ruských legií dohodou ke dni 31. prosince 2017. Od 1. ledna 2018 bude v provozu pouze nový sběrný dvůr v ulici U Cihelny. Současně rada schválila společnosti Služby města pronájem 6 garáží na pozemku p.č. 616/3, které by chtěla využívat pro uskladnění a garážování své techniky.

  • Souhlasné stanovisko s realizací komunitního domu seniorů v Pravdově ulici

Rada města po projednání udělila souhlas společnosti BYDLENÍ PRAVDOVA, Jindřichův Hradec k realizaci záměru výstavby podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů v Pravdově ulici v Jindřichově Hradci a požaduje v případě realizace výstavby dodržet podmínky opatření dle akustických posudků číslo zakázky 17012697-I, 17012697-II ze dne 9. 11. 2017 a přijmutí příslušných opatření k zajištění ochrany budoucích nájemníků před hlukem.

  • Ceník pro podnikatelské subjekty zapojené do systému nakládání s komunálním odpadem pro rok 2018

V návaznosti na informaci vydanou Českým statistickým úřadem, že průměrná meziroční míra inflace k 31. 10. 2017 činila 2,3 %, Rada města Jindřichův Hradec schválila ceník pro podnikatelské subjekty zapojené do systému nakládání s komunálním odpadem pro rok 2018. Vzhledem k výši inflace navyšujeme ceny pro rok 2018 o 2,3 % oproti roku 2017.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít