18.5 C
Jindřichův Hradec
23.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 15. března 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 15. března 2017 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Placení parkovného prostřednictvím aplikace SEJF

jindřichův hradec ilustračníRada města po projednání schválila uzavření Smlouvy o využívání systému elektronických peněz Sejf mezi městem Jindřichův Hradec a společností GLOBDATA Praha. Jedná se o systém elektronické mobilní peněženky SEJF, který bude umožňovat motoristům/řidičům platit parkovné bez navýšení poplatku a bez nutnosti kontaktu s parkovacím automatem. Uživatel si nejprve ale musí svou peněženku nabít přes svůj účet. Systém v současné době pokryje všechna placená parkoviště ve městě, kromě parkovišť se závorami. Spuštění systému je plánováno na 17. dubna 2017. Provoz systému je nepřetržitý 24 hodin denně 7 dní v týdnu, parkovné se samozřejmě platí dle provozní doby parkoviště. Vzhledem k tomu, že uživatel nedostane parkovací lístek, bude kontrolu parkovného provádět městská policie pomocí dálkového elektronického systému. Dohled nad provozem systému bude zajišťovat odbor správy majetku města. Parkoviště se závorovým systémem jsou dále v řešení.

  • Návrh na poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti z rozpočtu města Jindřichův Hradec v roce 2017 – I. výzva, OP č. 1 a 2

V rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2017 jsou stanovena pro rok 2017 dvě opatření:

Opatření č. 1 – Celoroční činnost kulturních a zájmových organizací – cílem je podpora kulturních a zájmových organizací provozujících celoroční činnost na území města Jindřichův Hradec, anebo reprezentující jindřichohradeckou kulturu navenek.

Opatření č. 2 – Mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce – cílem je podpora kulturních a zájmových organizací při pořádání kulturních a společenských akcí ve městě Jindřichův Hradec, určených pro širší veřejnost.

Celková alokace dotačního programu na rok 2017 činí 680 000 Kč, z toho bylo v první výzvě pro Opatření č. 1 alokováno 450 000 Kč a pro Opatření č. 2 pak 150 000 Kč.

Do stanoveného termínu 3. února 2017 bylo podáno celkem 51 žádostí z toho:

32 žádostí do OP1 – součet požadavků představoval částku 713 500,- Kč.

19 žádostí do OP2 – součet požadavků představoval částku 671 000,- Kč.

Grantová komise zasedala dne 6. 3. 2017 a projednala všechny došlé žádosti. Každá žádost byla grantovou komisí posouzena individuálně se zaměřením na ukazatele uvedené v Dotačním programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2017.

V rámci první výzvy byla rozdělena celá alokovaná částka 600 000 Kč. V rámci Opatření 2 dle harmonogramu přípravy a realizace dotačního programu je na tento rok naplánovaná ještě výzva č. 2, která bude vyhlášena 30. června 2017, kde je alokována zbývající částka 80 000 Kč.

Rada města schválila poskytnutí finančních dotací z Dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2017 takto:

Opatření č. 1: Celoroční činnost kulturních a zájmových organizací

 

Celoroční činnost

Výše dotace

1

Audiovizuální studio Jindřichův Hradec, z.s.

15 000 Kč

2

Cibela z.s.

12 000 Kč

3

Čejnová Pavla

vyřazeno

4

Československá obec legionářská, z.s.

12 000 Kč

5

Český kynologický svaz ZKO Jindřichův Hradec – 121

10 000 Kč

6

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jindřichův Hradec

14 000 Kč

7

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Jindřichův Hradec

5 000 Kč

8

Divadelní společnost Jablonský z.s.

23 000 Kč

9

Horní Žďár žije, z.s.

16 000 Kč

10

Chrámový sbor Adama Michny Jindřichův Hradec z.s.

25 000 Kč

11

Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných z.s.

3 000 Kč

12

Jindřichohradecká kulturní společnost, z.s.

20 000 Kč

13

Jindřichohradecký symfonický orchestr z.s.

30 000 Kč

14

Klub historických vozidel Jindřichův Hradec v AČR

4000 Kč

15

Klub historie letectví Jindřichův Hradec, z.s.

23 000 Kč

16

Klub výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka Jindřichův Hradec, z.s.

10 000 Kč

17

Náboženská obec Církve československé husitské

8 000 Kč

18

„ProPolíkno“

16 000 Kč

19

OB Kunifer Jindř. Hradec

15 000 Kč

20

Pěvecký sbor Smetana Jindřichův Hradec

28 000 Kč

21

Přírodní zahrada z.s.

6 000 Kč

22

Promedic, z.s.

22 000 Kč

23

Radouňka žije, z.s.

15 000 Kč

24

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Skrýchov

14 000 Kč

25

Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, z.s.

14 000 Kč

26

Spolek akvaristů SKALARKA v Jindřichově Hradci

3 000 Kč

27

Spolek Fokus Jindřichův Hradec

8 000 Kč

28

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce

30 000 Kč

29

Spolek přátel historie jindřichohradeckých lesů a rybníků

15 000 Kč

30

StopTime, z.s.

21 000 Kč

31

Svaz českých filatelistů, z.s.

8 000 Kč

32

Zikaron, z.s.

5 000 Kč

450 000 Kč

 

Opatření č. 2: Mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce

 

Mimořádné jednorázové akce

Účel

Doporučená výše dotace

1

BORO spol. s r.o.

Benátská noc na Městské plovárně Vajgar

10 000 Kč

2

Český kynologický svaz ZKO Jindřichův Hradec – 121

Mistrovství republiky Klubu chovatelů naháčů ČR ve výkonu

5 000 Kč

3

Jihočeská hospodářská komora

Koncert seskupení „Můra“ – harfenistka, kytary, flétna

0 Kč

4

Jihočeská hospodářská komora

Prezentační výstava středních škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť a firem

0 Kč

5

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

Železnice dětem

4 000 Kč

6

Jindřichohradecký symfonický orchestr z.s.

Festival klasické hudby

0 Kč

7

Klub historie letectví Jindřichův Hradec, z.s.

XXIV. setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci

21 000 Kč

8

Kamenický Libor

Rytmy pro Hradec v 69

6 000 Kč

9

Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou z.s.

Publikace mapující historii a současnost krojové družiny a 10. let Festivalu národopisných souborů Jižních Čech v Jindřichově Hradci

10 000 Kč

10

Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou z.s.

X. ročník Festivalu národopisných souborů Jižních Čech

10 000 Kč

11

Musil Martin, Ing.

Večerní toulky bájným Hradcem 2017

8 000 Kč

12

„ProPolíkno“

Tradiční pouťové oslavy

16 000 Kč

13

Písař Jiří

Jindřichohradecký majáles 2017

5 000 Kč

14

Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, z.s.

Varie sonate – koncert a beseda

7 000 Kč

15

Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, z.s.

16. DadaInspirační dny, festival studentského a autorského divadla

8 000 Kč

16

Spolek Děbolínský medvídek, z.s.

Divadelní festival v Děbolíně

17 000 Kč

17

StopTime, z.s.

Velký bratr

15 000 Kč

18

Zikaron, z.s.

Vzpomínková akce PAMATUJ

3 000 Kč

19

Zikaron, z.s.

Odhalení památníku obětem šoa v Jindřichově Hradci

5 000 Kč

150 000 Kč

 

  • Plánování sociálních služeb – Akční plán pro rok 2017

Rada města po projednání schválila Akční plán pro rok 2017. Město Jindřichův Hradec se účastnilo v roce 2016 jako garant projektu plánování sociálních služeb na území ORP Jindřichův Hradec v rámci vyhlášeného grantového programu Jihočeského kraje na podporu plánování sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Město na tomto projektu spolupracovalo s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy, které bylo realizátorem projektu. Hlavním výstupem projektu je zpracovaný Akční plán pro rok 2017, který vychází ze schváleného Komunitního plánu sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2015-2017. V Akčním plánu pro rok 2017 jsou uvedeny jak registrované sociální služby, tak i služby navazující, které působí v ORP Jindřichův Hradec, převážně pak přímo ve městě J. Hradec, čímž je utvořena síť sociálních služeb v ORP J. Hradec. Zároveň jsou zde uvedeny zásadní změny týkající se poskytovatelů sociálních služeb. V daném dokumentu je již zapracováno zrušení sociálních služeb občanského sdružení Proutek – chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení. Dokument je důležitý i s ohledem na změny financování sociálních služeb v návaznosti na veřejnou podporu. Zároveň je tím i naplněno ustanovení § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který stanoví povinnost obce zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území, spolupracovat s dalšími obcemi, krajem a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou.

Návrhy veřejných zakázek

  • Oprava hygienického zařízení pro učitelky 3. mateřské školy J. Hradec III, Vajgar 594, odloučené pracoviště Vajgar 690

Předmětem zakázky je oprava dvou hygienických zařízení pro učitelky v prostředním dvoupodlažním pavilonu 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, odloučené pracoviště Vajgar 690. V rámci opravy budou vyměněny zařizovací předměty (sprchový kout, umyvadlo a WC). Bude provedena oprava rozvodů vody, kanalizace, ÚT, VZT a elektro. Dále budou vyměněny obklady a položena nová dlažba na podlahy včetně izolace. V opravených místnostech budou provedeny malířské a natěračské práce. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

  • Nákup školního nábytku pro Základní školu Jindřichův Hradec I, Štítného 121

V rámci zakázky bude provedena obměna stávajícího nevyhovujícího a dosluhujícího nábytku ve dvou třídách druhého stupně 1. základní školy. V učebně zeměpisu budou vyměněny stoly a židle, v jazykové učebně stoly. Celkem bude nakoupeno 27 ks žákovských stolů a 30 ks židlí. Součástí zakázky je i rozmístění nábytku ve třídách, likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

  • Pronájem tenisového kurtu v Denisově ulici (u plovárny) – realizace

Rada města projednala a schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi městem Jindřichův Hradec a společností BORO Praha 9, kterým bude z předmětu nájmu vyjmut pozemek, jehož součástí je tenisový kurt a stavební buňka, při zachování současné výše nájemného. V této souvislosti rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Jindřichův Hradec a Tenis klubem Jindřichův Hradec na pronájem tohoto pozemku – tenisového kurtu, za cenu dohodou ve výši 12 000 Kč/rok včetně DPH.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L