Aktuálně

O čem rozhodovali radní 16. listopadu 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 16. listopadu 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Návrh rozpočtu na rok 2017

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání souhlasila s návrhem rozpočtu v celkových objemech:
1. příjmy po konsolidaci celkem 475.914,11 tis. Kč
2. výdaje po konsolidaci celkem 509.492,06 tis. Kč
3. saldo rozpočtu – 33.577,95 tis. Kč
4. zapojení finančních prostředků z minulých let 33.577,95 tis. Kč

Návrh rozpočtu bude 25. listopadu 2016 zveřejněn na úřední desce v tištěné i elektronické podobě s tím, že připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 6. prosince 2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 14. prosince 2016, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

  • Důchodci nad 65 let budou mít od nového roku dopravu MHD zdarma

Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec, který se týká přílohy č. 5 Tarif MHD Jindřichův Hradec. Tarif se od 1. ledna 2017 mění v bezplatné přepravě pro důchodce nad 65 let na základě požadavků občanů města. Doposud měli jízdné zdarma důchodci nad 70 let.

Návrh zadání veřejné zakázky

  • Rekonstrukce ulice Václavská 1. etapa

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce části ulice Václavské v úseku od křižovatky s ulicí Vídeňskou za křižovatku s ulicí Mlýnskou. Bude provedena výměna vodovodu a splaškové kanalizace, výstavba nové dešťové kanalizace, výměna veřejného osvětlení, výměna části světelné signalizace a založení trasy městské optické sítě. Povrch vozovky bude živičný, povrch chodníků z žulové mozaiky.
Předpokládaný termín realizace je 1. březen až 20. červen 2017. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice Václavská 1. etapa.

  • Rozpočtového opatření č. 90/2016 – Zámecký pivovar čp. 2/I Jindřichův Hradec

Odbor rozvoje předložil radě města návrh rozpočtového opatření č. 90/2016, kterým se do rozpočtu města na rok 2016 zařazuje do výdajů odboru rozvoje položka Zámecký pivovar čp. 2 Jindřichův Hradec částkou 200 000 Kč.

V letošním roce zakoupilo město objekt bývalého zámeckého pivovaru čp. 2/I v ulici Dobrovského v Jindřichově Hradci. Tento objekt je po požáru v roce 2011 v havarijním stavu a je nezbytné neprodleně zahájit udržovací práce. Z tohoto důvodu odbor rozvoje nechává zpracovat návrh řešení na provizorní zakrytí budovy, neboť vyhořelý objekt je z části bez zastřešení a do objektu tak zatéká a dochází k narušení dalších konstrukcí budovy. Projektová dokumentace je potřebná jako podklad pro podání žádosti o dotaci z Programu regenerace MPR a následně pro zadání zakázky.

Rada města po projednání schválila provedení rozpočtového opatření č. 90/2016:

– Oddíl Činnosti muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek – zařazuje se položka Zámecký pivovar čp. 2/I Jindřichův Hradec částkou 200 000 Kč,

– Oddíl Školství, položka 1. ZŠ Štítného zadní fasáda + okna ve dvoře – snížení o částku 200 000 Kč.

  • Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – vymáhání smluvní pokuty za pozdní předání díla

Rada města po projednání vzala na vědomí informaci o vymáhání smluvní pokuty ve výši 1 590 078,00 Kč za pozdní předání díla Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – Jindřichův Hradec soudní cestou.

  • Dodatek č. 5 mandátní smlouvy se společností Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., doplnění o odstavec 11) odpady

Usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec číslo 443/20Z/2016 ze dne 29. 6. 2016 bylo schváleno zajištění služeb společností Služby města Jindřichův Hradec od 1. prosince 2016:

– svoz odpadu z odpadkových košů rozmístěných na území obce v plném rozsahu

– přistavování velkokapacitních kontejnerů

– provoz sběrného dvora (sběrných dvorů) v majetku města Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila uzavření Dodatku č. 5 k Mandátní smlouvě se společností Služby města Jindřichův Hradec, kterým je do mandátní smlouvy doplněn odstavec 11) odpady, na základě kterého bude společnost tyto činnosti pro město zajišťovat.

  • Stará radnice – Návrh otevírací doby v období adventu 2016

Rada města po projednání schválila návrh otevírací doby pro Výstavní dům Stará radnice v období adventu v roce 2016 a to takto: 26. – 27. 11. 2016, 3. – 4. 12. 2016, 10. – 11. 12. 2016 a 17. – 18. 12. 2016. Ceník vstupného zůstane zachován.

Spolupráce při projektu Jinohrátky

Rada města po projednání schválila spolupráci města Jindřichův Hradec a Muzea Jindřichohradecka v rámci projektu Jinohrátky.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít