Aktuálně

O čem rozhodovali radní 18. ledna 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 18. ledna 2017 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).


 • Návrhy úprav náměstí Míru
jindřichův hradec ilustrační náměstí míru
Foto: Josef Maxa

Na začátku prosince byly otevřené obálky, ve kterých bylo předloženo 5 studií. Studie byly podány anonymně s identifikací autora ve zvláštní uzavřené obálce. Rada města po projednání schválila předložení návrhů úprav náměstí Míru označených č. 3 a č. 5 k veřejnému projednání zveřejněním na dobu 15 dnů na webu města a v tiskové formě ve výloze informačního střediska dle předloženého návrhu pracovní skupiny a požaduje předložit radě města výsledek veřejného projednání. Zveřejnění obou variant je plánované na pondělí 23. ledna 2017.

Varianta 3

Nové osvětlení po obvodu pěší zóny

 • oddělení prostorů sloupky

 • zachované stromy, zeleň v kontejneru

 • pítko

 • mobiliář po obvodu pěší zóny

Varianta 5

Nové osvětlení po obvodu

 • oddělení prostorů sloupky

 • odstranění stromů, zeleň v kontejneru

 • pítko v místě studny

 • mobiliář po obvodu pěší zóny

 • ostrůvky pro vymezení ploch

 • letní a zimní varianta


 • Zemní práce pro rok 2017

Rada města Jindřichův Hradec schválila Společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání veřejné zakázky “Zemní práce pro rok 2017”, přičemž zakázka bude financována z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec. Jedná se o provádění zemních a výkopových prací (strojově včetně obsluhy).


 • Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017

Rada města po projednání schválila rozšíření, modernizaci a zefektivnění městského kamerového dohlížecího systému pro rok 2017 a dále schválila předložení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výdaje realizované v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017. „V případě získání dotace bychom chtěli ve větším rozsahu pokračovat v zahájené digitalizaci kamerového systému, tedy pořídit digitální kamery a digitální přenosové trasy, které by zejména nahradily stávající a dosluhující analogové kamery, dále posílit server s PC stanicí tak, aby se prodloužila doba záznamu a zvětšil datový tok. V případě, že by se podařilo získat povolení na připojení elektrického proudu do Husových sadů na tzv. vyhlídku, mohl by zde být vybudován nový kamerový bod,“ doplnil starosta města Stanislav Mrvka.


 • Podání žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017

Rada města po projednání schválila podání žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017. „Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí je účelovou neinvestiční dotací, která je určena na pokrytí osobních, provozních a věcných výdajů spojených s plněním úkolů na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Požadovaná částka dotace je pro rok 2017 ve výši 5 151 000 Kč,“ uvedla místostarostka Petra Blížilová.


 • Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu z odboru rozvoje

Rada města po projednání schválila návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu z odboru rozvoje:

1. Oprava silnice III/1487 v k.ú. Buk

Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu silnice III/1487 v k.ú. Buk po provedené výstavbě splaškové kanalizace. Jedná se o silnici v majetku Jihočeského kraje, do níž byl uložen řad splaškové kanalizace a v souladu s podmínkami smlouvy o zřízení služebnosti je město povinno provést obnovu živičného povrchu v dotčeném úseku. Bude provedeno odfrézování živičného povrchu a pokládka nového krytu v tloušťce 5 cm. Podkladem pro zadání bude zpracovaný výkaz výměr. Předpokládaná cena je 561 tisíc korun bez daně a předpokládaný termín realizace je červenec 2017.

2. Oprava oplocení pozemku p. č. 1351 v k. ú. Jindřichův Hradec

Předmětem zakázky je oprava oplocení pozemku p. č. 1351 na Nežáreckém předměstí (zahrada domu č. p. 109/IV). Na základě znaleckého posudku došlo v době výstavby pekárny ke zvýšení úrovně příjezdové komunikace k této pekárně (komunikace v majetku města) a zasypání původní podezdívky oplocení. Provozem na komunikaci pak bylo způsobeno poškození této podezdívky a její vyklonění do zahrady. Původní oplocení bude odstraněno, vybudována nová konstrukce plnící funkci opěrné zídky a osazeno nové oplocení. Město uhradí pouze náklady na zřízení opěrné zídky, vlastní oplocení bude hradit vlastník nemovitosti. Podkladem pro zadání bude jednoduchá projektová dokumentace s výkazem výměr. Částka je předpokládaná v maximální výši 119 tisíc korun bez DPH a termín realizace by měl být polovina března až konec dubna 2017.


 • Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu z odboru rozvoje – zpracování projektových dokumentací

Rada města po projednání schválila návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu:

1. Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce části ulice 28. října

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce části ulice 28. října v úseku od křižovatky s ulicí Václavskou za křižovatku s ulicí Zborovskou. Bude provedena výměna vodovodu a splaškové kanalizace, výstavba nové dešťové kanalizace, výměna veřejného osvětlení. Řešeny budou i parkovací plochy. Povrch vozovky i chodníků bude živičný. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením řešeného úseku a požadavky na zpracování.

2. Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce části ulice Pravdova – terminál MHD a VLD

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce části ulice Pravdova v úseku od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Miřiovského. Bude provedena úprava povrchu vozovky a nástupišť, osazena orientační tabule a elektronické označníky zastávek, úprava napojení na ulici Nádražní s vybudováním ostrůvku na přechodu a úprava napojení na ulici Miřiovského. Povrch vozovky i chodníků bude živičný. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením řešeného úseku a požadavky na zpracování.

3. Zpracování projektové dokumentace – Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu č.p. 122/IV (Šindelna) tak, aby upravené byty vyhovovaly parametrům sociální bydlení. Každý byt bude mít vlastní hygienické zařízení a kuchyňskou linku. V návaznosti na nové instalace budou řešeny i nové povrchy podlah. Podkladem pro zadání budou požadavky zpracované oddělením správy bytů.

Předložení projektové žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ – Stromy

Nadace ČEZ vyhlásila dne 2. ledna 2017 1. kolo grantového řízení Stromy, do kterého odbor rozvoje připravuje podání žádosti na akci: Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora. Předmětem této žádosti je liniová výsadba zeleně – stromořadí (42 ks) podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora. Plánovaná výsadba stromořadí je navržena na pozemcích p. č. 3855, 3839, 3841 v k.ú. Děbolín u Jindřichova Hradce, všechny ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. Rada města po projednání schválila podání projektové žádosti “Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora” do grantového řízení Nadace ČEZ – Stromy dle předloženého návrhu.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít