Aktuálně

O čem rozhodovali radní 3. ledna 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 3. ledna 2018 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Výběrové řízení – “Vyvážecí traktor”

zima jindřichův hradec ilustračníRada města Jindřichův Hradec schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání veřejné zakázky na vyvážecí traktor, přičemž zakázka bude financována z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec a z poskytnuté dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Jedná se o pořízení 1 ks vyvážecího traktoru, který bude sloužit ke svozu dřeva z městských lesů.

  • Prezentace města Jindřichův Hradec na veletrzích a výstavách v roce 2018

Město Jindřichův Hradec se pravidelně prezentuje na tuzemských veletrzích a výstavách cestovního ruchu, ale i na zahraničních akcích. Díky aktivní spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a JCCR (Jihočeská centrála cestovního ruchu) se město účastní jako spoluvystavovatel v rámci Jihočeské expozice na veletrzích: Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava a také Holiday World Praha. V roce 2018 se budeme prezentovat na společném pultu v rámci turistické oblasti Česká Kanada. Výhodou je umístění pultu v rámci jednotného marketingu Jihočeského kraje. Dalším významným partnerem v oblasti propagace našeho města je DSO Česká inspirace. Město Jindřichův Hradec je členem České inspirace od roku 2001. V rámci marketingového plánu pro rok 2018 schválila Valná hromada DSO ČI dne 1. 12. 2017 v Jindřichově Hradci také účast na veletrzích a výstavách. Účast je hrazena plně ze schváleného  rozpočtu DSO Česká inspirace. Jedná se o možnost prezentovat naše město v rámci sdružení v expozici Czech Tourismu, která je považována za nejprestižnější v rámci propagace České republiky jak na tuzemských výstavách, tak i těch v zahraničí.

  • Veletrhy a výstavy v roce 2018:

9.-14. 1. 2018 -Vakantie Utrecht  – město JH zastoupeno v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu

18.-21. 1. 2018 – Go a Regiontour Brno – město JH zastoupeno samostatným pultem s turistickou oblastí Česká Kanada v rámci expozice Jihočeského kraje a také v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu

25.-28. 1. 2018 – Slovakiatour Bratislava – město JH zastoupeno  v rámci expozice Jihočeského kraje a také v rámci sdružení ČI ve společné expozici s DSO České dědictví Unesco

15.-18.2. 2018 – Holiday World Praha – město JH zastoupeno v rámci expozice Jihočeského kraje a také ve společné expozici DSO Česká inspirace a DSO České dědictví Unesco.

9.-10.3. 2018 – Infotour Hradec Králové – město JH zastoupeno v rámci sdružení Česká inspirace ve společné expozici

září 2018 – ITEP Plzeň – město JH zastoupeno ve společné expozci DSO Česká inspirace + v rámci turistické oblasti Česká Kanada

21.-25.11. 2018 – TC Lipsko – město JH zastoupeno v rámci sdružení Česká inspirace v expozci Czech Tourismu

Na všech veletrzích a výstavách jsou prezentovány propagační materiály  města Jindřichův Hradec – mapy, průvodce, kalendáře akcí, propagační materiály od partnerů – Dům gobelínů, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Státní hrad a zámek JH, obchodní centrum sv. Florián, JHMD (…), nabídka služeb a ubytování ve městě i v okolí a další turistické a kulturní informace. Veletrhy jsou stále hojně navštěvovány odbornou veřejností, ale i individuálními návštěvníky, kteří hledají inspiraci pro trávení volného času na svých cestách a dovolených v tuzemsku.

Rada města po projednání schválila účast města Jindřichův Hradec na uvedených veletrzích a výstavách ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a DSO Česká inspirace.

  • Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora prevence kriminality Jihočeského kraje“

Rada města po projednání schválila podání žádosti do Dotačního programu Jihočeského kraje “Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji” na realizaci projektu “Rekreačně výchovný tábor 2018” za podmínky finanční spoluúčasti města J. Hradec ve výši 55 000 Kč.

  • Návrh na podání grantu a spolufinancování akce Ozbrojený útočník – projekt prevence útoku ve školním prostředí – 1. ZŠ, 2. ZŠ, 5. ZŠ a 6. ZŠ

Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlásil grantový program Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, Opatření č. 1.5 Podpora projektů obcí na ochranu měkkých cílů v rámci jejich působnosti (např. prevence ozbrojených útoků ve školách). Hlavním cílem projektu je realizace takových preventivních opatření, která povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí v Jindřichově Hradci, zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto případnou krizovou situaci účinně a správně reagovat a zmírnit tak dopady možného útoku. Cílem je, aby základní školy měly nastaveny pravidla vnitřní a vnější komunikace, navázaly spolupráci s PČR a dalšími složkami IZS. V rámci projektu bude zpracovaný pro uvedené školy bezpečnostní audit školy, určení pracovníci škol absolvují proškolení v otázkách bezpečnosti, bude zpracovaná zákroková dokumentace školy pro potřeby zásahu pro využití MěP a PČR a uskuteční se praktické semináře „Zvládání mimořádné události ve škole – útoku“ pro personál vybraných škol. První seminář bude zaměřen na oblast první pomoci se zaměřením na mimořádnou událost – útok a poskytnutí laické první pomoci před příjezdem složek IZS. Druhý celodenní seminář se bude skládat z části teoretické a praktické. V první teoretické části bude personál školy seznámen s problematikou tématu ozbrojený útočník (s možnostmi prevence, se základními pravidly chování v případě ohrožení agresorem a vysvětlením zásad spolupráce s PČR a dalšími složkami IZS při takové krizové situaci). Druhá, praktická část semináře bude zaměřená na prověření akceschopnosti zaměstnanců školy při útoku ozbrojené osoby ve škole se zaměřením na stěžejní body, kterými jsou evakuace („uteč“) a invakuace („ukryj se“). Celý projekt se uskuteční ve spolupráci s Krajským úřadem, Odborem sociálních věcí, oddělením prevence a humanitních činností.

Projekt bude navazovat na rok 2016 a 2017, kdy kraj společně s Krajským policejním ředitelstvím Jihočeského kraje a ZZS Jihočeského kraje realizoval úspěšný projekt „Ozbrojený útočník – pilotní projekt prevence útoku ve školním prostředí“. V rámci pilotního projektu se již akce uskutečnila i na dvou základních školách v J. Hradci, a to na 3. ZŠ a na 4. ZŠ.

Vzhledem k citlivosti a vážnosti tématu nebudou jednotlivé aktivity projektu veřejně publikovány, bude pořizována fotodokumentace k vnitřnímu využití ve škole.

Rada města po projednání schválila podání žádosti o grant do programu JčK – Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, Opatření č. 1.5 Podpora projektů obcí na ochranu měkkých cílů v rámci jejich působnosti (např. prevence ozbrojených útoků ve školách) „Ozbrojený útočník – projekt prevence útoku ve školním prostředí – 1. ZŠ, 2. ZŠ, 5. ZŠ a 6. ZŠ“ a schválila přijetí závazku zajištění financování akce „Ozbrojený útočník – projekt prevence útoku ve školním prostředí – 1. ZŠ, 2. ZŠ, 5. ZŠ a 6. ZŠ“ nad rámec poskytnuté dotace grantového programu Jihočeského kraje v potřebné výši z rozpočtu města na rok 2018.

  • Využití objektu zámeckého pivovaru

Rada města se seznámila s výsledky jednání pracovní skupiny a uložila odboru rozvoje předložit návrh redislokace kulturních a společenských zařízení města dle analýzy rozvojových potřeb jednotlivých zařízení.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít