2.6 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 3. května 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 3. května 2017 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).

Zadání veřejných zakázek malého rozsahu

  • Zpracování projektové dokumentace – Víceúčelový objekt Horní Žďár

Obrazem: Listopadový Hradec od AmáliePředmětem zakázky je zpracování PD výstavby nového víceúčelového objektu pro kulturní a společenské využití v místní části Horní Žďár v místě stávajícího montovaného objektu u hřiště, který je určen k demolici. Podkladem pro zadání byly požadavky osadního výboru. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – víceúčelový objekt Horní Žďár účastníkovi Ing. arch. Miroslav Hájek, Jindřichův Hradec

za cenu 140 000 Kč bez DPH.

  • Zpracování územní studie Děbolín – zastavitelná plocha pro bydlení Z291

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky „Zpracování územní studie Děbolín – zastavitelná plocha pro bydlení Z291“ firmě Ing. arch. Antonín Nehoda, Třeboň – Břilice za cenu 154 517 Kč včetně DPH. Předmětem veřejné zakázky je zpracování územní studie pro lokalitu Děbolín (severozápadní okraj sídla), která je Územním plánem Jindřichův Hradec vymezena jako zastavitelná plocha pro bydlení s označením Z291. Podmínka zpracování územní studie pro plochu Z291 vyplývá z platné územně plánovací dokumentace – Územní plán Jindřichův Hradec. Vzhledem k nutnosti návrhu zejména dopravního napojení a napojení na technické sítě, bude studie obsahovat i návrh řešení pro plochy Z289 a Z290.

  • Úklidové služby – plavecký bazén Jindřichův Hradec

Rada města Jindřichův schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání veřejné zakázky „Úklidové služby – plavecký bazén Jindřichův Hradec“, přičemž veřejná zakázka bude financována z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec. Předmětem veřejné zakázky jsou služby na zajištění pravidelného úklidu v areálu plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci.

  • Smlouva o poskytnutí dotace na operu

Rada města po projednání schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Jihočeským krajem, České Budějovice a městem Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč na realizaci projektu „Opera na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci“, který se uskuteční 26. srpna 2017 na III. nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci.

  • Dotisk knihy“ Jindřichův Hradec – Pod střechami domů“

V roce 2013 realizovalo město Jindřichův Hradec vydání knihy „Jindřichův Hradec – Pod střechami domů“. Kniha byla vydána a slavnostně pokřtěna v červenci 2013 při příležitosti Dne města a oslav 720 let první písemné zmínky o městě. Celkový náklad byl 1000 ks. Kniha se od července 2013 prodává v Informačním středisku města za cenu 390 Kč. Zároveň je využívána k propagačním a prezentačním účelům města při příležitostech slavnostních přijetí starostou města, vítání nových občánků (duben 2017 odběr 150 ks) nebo na veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Vzhledem k velkému zájmu o tuto knihu rada města po projednání schválila zadání zakázky malého rozsahu na dotisk 500 kusů knihy „Jindřichův Hradec – Pod střechami domů“ panu Jiřímu Jabulkovi, Nakladatelství TYP, České Budějovice za cenu 194 700 Kč včetně DPH.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu

  • Oprava fasády a zateplení štítů ZŠ Janderova 160/II

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava fasády a zateplení štítů ZŠ Janderova 160/II společnosti SIKk stavební společnost Praha za cenu 1 788 391,56 Kč bez DPH se lhůtou realizace 80 dnů. Předmětem veřejné zakázky je oprava vnějších fasád a zateplení štítů objektu ZŠ Janderova včetně případné opravy klempířských prvků. Provedeno bude rovněž temperování okapových žlabů a svodů. Nátěr fasády bude obnoven ve stávající barevnosti.

  • Dopravní komise č. 2/17

Rada města projednala závěry a doporučení z jednání dopravní komise č. 2/17, která se konala dne 10. dubna 2017.

Rada vzala na vědomí řešení celkové rekonstrukce páteřní komunikace – silnice 12833a v místní části Radouňka v lokalitě Na Kopečku včetně chodníků a inženýrských sítí ve spolupráci se SÚS, která je současným správcem komunikace.

Dále rada města schválila:

a) Dopracovat variantu řešení zastávek MHD a VLD Políkno – „u kaple“ se zálivkou, nahrazení DZ č. P6 – stůj, dej přednost v jízdě DZ č. P4 – dej přednost v jízdě, doplnění odrazového zrcadla, omezení rychlosti v tomto místě na 30 km/hod., přesunout stávající lípu a zachovat trávník před kaplí.

b) Variantu č. 5 projektové dokumentace – parkoviště poliklinika s doplněním vstupu pro pěší do areálu nemocnice.

c) Předloženou variantu parkoviště u Merkuru 2. etapa – dle zpracované hlukové studie a požadavků KHS – snížení počtu míst z důvodu nutného oddálení od bytového domu, kde bude dořešeno zásobování provozovny řeznictví Karel Frank. Městská policie J. Hradec zjistí, jak v současné době probíhá zásobování řeznictví. Tyto informace budou následně předány projektantovi.

d) Zpracovanou studii – umístění nových zastávek MHD na Jiráskově předměstí u Madety.

e) Variantu č. 3. projektové dokumentace rekonstrukce ulice 28. října s tím, že bude doplněn příčný práh v napojení na ul. Václavská a v ul. Na Výsluní (začátek zóny 30 – tam kde se mění dopravní režim) a piktogramy pro cyklisty.

f) Řešení úpravy zastávky VLD Dolní Radouň s možností otočení autobusů VLD i MHD (dle původního návrhu).

g) Zpracování projektové dokumentace – úpravy křižovatky na sídl. Vajgar u Cyklosportu Galík.

h) Zařadit odstranění zastávky na Bobelovce do zpracování projektové dokumentace do roku 2018.

i) Variantu č. 1 projektové dokumentace – křižovatka u obchodního domu Albert s místem pro přecházení.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L