Aktuálně

O čem rozhodovali radní 30. listopadu 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 30. listopadu 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Město Jindřichův Hradec zavádí systém zónového parkování

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníMěsto Jindřichův Hradec se rozhodlo postupně řešit dopravu v klidu podle zpracovaného a již odsouhlaseného materiálu „Koncepce dopravy v klidu v Jindřichově Hradci v krátkodobém výhledu“. Z tohoto důvodu bylo nutné vydat nové Nařízení města Jindřichův Hradec č. 2/2016 o vymezení místních komunikací nebo jejich částí v oblastech města Jindřichova Hradce k placenému stání silničních motorových vozidel. Toto nařízení nabude účinnosti 1. ledna 2017. V tomto nařízení jsou nově vymezené oblasti města doložené situací oblastí. V souvislosti s tímto nařízením dochází také ke změně ceníku za stání silničního vozidla a byla přijata nová Pravidla pro vydávání parkovacích karet v Jindřichově Hradci. Parkovací karty bude vydávat odbor dopravy. Žádosti je nutné podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Jindřichův Hradec. Do žádostí prosím uvádějte telefonní spojení případně e-mail.

  • Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2016, kterou se stanoví části školských obvodů mateřských škol zřízených městem Jindřichův Hradec

Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2016, kterou se stanoví části školských obvodů mateřských škol zřízených městem Jindřichův Hradec. S účinností od 1. 1. 2017 byla schválena novela školského zákona, která ukládá v souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání zřizovatelům mateřských škol povinnost vymezit školské obvody spádových mateřských škol.

„Tato novela ukládá obcím, které nezřizují mateřské školy, povinnost zajistit svým obyvatelům umístění dětí do mateřských škol. Odbor školství oslovil obce z okolí Jindřichova Hradce, jejichž děti navštěvují naše mateřské školy nebo jsou spádové a na základě této iniciativy proběhla jednání. V současné době se budou uzavírat dohody s obcemi podle spádovosti do jednotlivých školek,“ vysvětlil místostarosta Bohumil Komínek.

Pro starostu obce to znamená, že musí do konce března nahlásit, jak na spádovou školku, tak na odbor školství počet dětí, které přijdou k zápisu, aby s tím mateřské školy počítaly. Pro obyvatele obce, která bude mít uzavřenou dohodu, to znamená, že budou mít zajištěnou mateřskou školku a nemusí si ji hledat. „V rámci kapacity našich mateřských škol s kapacitou nemáme problém. Pro rodiče to neznamená, že musí dát dítě do té mateřské školy, se kterou má jejich obec uzavřenou dohodu. Rodič si podle zákona může zvolit i jinou mateřskou školu. Ale zde už přijetí město Jindřichův Hradec nebude garantovat. Do školek budou umisťovány přednostně ty děti, kteří budou spádové. Pokud bude i pak volno v některé naší školce, budou přijímány ty děti z nespádových oblastí. My pouze dohodou s obcí garantujeme místo. Pro obce tuto garanční službu budeme vykonávat zdarma, což v jiných městech nebývá zvykem.“ řekl místostarosta.

Z hlediska školských obvodů se pro Jindřichův Hradec zásadně nic nemění, spádovost je obdobná jako byla v minulosti. Odbor školství nyní bude připravovat podobnou záležitost i pro základní školy. Tam tato povinnost obcí bude platit od 1. 9. 2017.

Vyhlášku musí ještě schválit zastupitelstvo města Jindřichův Hradec.

  • Kalendář akcí 2017

Rada města po projednání schválila vydání a způsob zpracování Kalendáře akcí pro rok 2017. Tímto materiálem navazujeme na minulé úspěšné ročníky Kalendáře akcí, které vždy v daném kalendářním roce eliminují riziko konání významných kulturních, společenských a jiných počinů ve stejných termínech. Díky Kalendáři akcí se z velké části daří předejít zbytečnému snižování návštěvnosti jednotlivých akcí. Kalendář akcí vyjde formou plnobarevné brožury formátu DL (totožné jako v minulých letech) v nákladu 8000 ks. Zároveň bude umístěn na www.jh.cz.

Zábor veřejného prostranství

  • Pekelně zábavné odpoledne

Rada města schválila povolení záboru veřejného prostranství městu Jindřichův Hradec v ulici Dobrovského v parku před vstupem do zámku k umístění 2 ks stanů v souvislosti s konáním akce „Pekelně zábavné odpoledne“ dne 3. prosince 2016.

  • Vánoční trhy

Rada města schválila povolení záboru veřejného prostranství Službám města Jindřichův Hradec na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci v prostoru u fontány k umístění prodejních stánků, v souvislosti s konáním akce „Vánoční trhy“ v termínu od 10. 12. 2016 do 11. 12. 2016.

  • Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2016, o regulaci provozování hazardních her

Rada města po projednání souhlasila s vydáním Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2016, o regulaci provozování hazardních her, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. ledna 2017. Tuto vyhlášku musí ještě schválit zastupitelstvo města.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města