Aktuálně

O čem rozhodovali radní 4. října 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 4. října 2017 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jiří Pravda (ČSSD).

 • Informace o výsledku ankety k využití zámeckého pivovaru, jmenování pracovní skupiny

zámecký pivovar Jindřichův HradecUsnesením rady města č. 493/18R/2017 bylo schváleno zveřejnění ankety k možnému využití objektu zámeckého pivovaru. Vyhlášení ankety bylo zveřejněno na webu města včetně výkresů dispozice stávajícího stavu s konečným termínem pro podání návrhů a podnětů 31. srpna 2017. K tomuto termínu byly podány podněty a návrhy od 33 respondentů, z tohoto počtu bylo 28 podáno elektronicky a 5 písemnou formu. Některé návrhy se objevují u většího počtu respondentů, u některých respondentů se naopak vyskytuje větší počet návrhů na možné využití.

Výsledky ankety (seřazené od nejvyššího počtu):

 • městský pivovar  15
 • restaurace – pivnice 15
 • divadlo 9
 • ubytování 8
 • multifunkční sál(y) 7
 • muzeum pivovarnictví 6
 • lázně – wellness 5
 • minipivovar 3
 • pamětní síň Smetany 3
 • galerie 3
 • kavárna 2
 • prostory pro kulturní spolky 2
 • komunitní centrum 1
 • městské dětské hrací centrum 1
 • dům dětského umění 1
 • volnočasové aktivity dětí (jako DDM) 1
 • zázemí pro dům gobelínů (část) 1
 • virtuální svět – kolonie Mars 1
 • muzeum kol a motocyklů 1
 • muzeum voskových figurín 1
 • kulturní dům 1
 • penzion pro seniory 1
 • obchodní centrum 1
 • městská truhlárna 1
 • pěstírna konopí (pro lékařské účely) 1
 • hvězdárna 1

Rada města po projednání vzala na vědomí informaci o podaných návrzích na využití objektu zámeckého pivovaru a jmenovala pracovní skupinu pro posouzení a projednání podaných návrhů ve složení:

 • Jana Říhová, vedoucí odboru kanceláře starosty
 • Radim Staněk, vedoucí KD Střelnice
 • Blanka Slavíková, vedoucí odboru správy majetku města
 • Bohumil Krejčí, vedoucí odboru výstavby a územního plánování
 • Petra Vozábalová, vedoucí oddělení územního plánování
 • František Chmelík, vedoucí odboru životního prostředí
 • Zdeňka Šindelářová, vedoucí odboru sociálních věcí
 • Jitka Čechová, vedoucí odboru školství
 • Vladimír Krampera, vedoucí odboru rozvoje
 • Pavel Jerie – zástupce Národního památkového ústavu Praha, památkář
 • Eliška Výborná – zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení památkové péče
 • Tomeš Vytiska – zastupitel, zástupce KSČM
 • Vladislav Burian – radní a zastupitel, zástupce SNK-ED
 • Marcel Kaštovský – zástupce ANO
 • Tomáš Krajník – zástupce TOP 09
 • Ladislav Mátl – zástupce VPM
 • Tomáš Blábolil – zástupce ODS
 • Jaroslav Beran – radní, zastupitel, zástupce ČSSD

 • Dohoda o spolupráci při pořádání kulturní a společenské akce

Rada města po projednání schválila uzavření dohody o spolupráci při pořádání kulturní a společenské akce uzavřené mezi městem Jindřichův Hradec a Muzeem Jindřichohradecka. Předmětem spolupráce mezi městem Jindřichův Hradec a Muzeem Jindřichohradecka je zabezpečení Novoročního ohňostroje, který bude tradičně odpálený z městské věže v rámci přivítání nového roku na náměstí Míru dne 1. ledna 2018.


Zadání veřejné zakázky

 • Zastávky MHD a VLD v místní části Políkno

Předmětem zakázky je vybudování nového nástupiště na stávající zastávce směr Plavsko, úpravy točny tak, aby umožnila průjezd autobusu směr Vydří a vybudování nového nástupiště pro směr do města v prostoru před kaplí. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zastávka MHD a VLD Políkno účastníkovi Vlastislav Šenold, Kardašova Řečice za cenu 788 950,07 Kč bez DPH s termíny realizace: zahájení 1. 11. 2017, dokončení 1. etapy 30. 11. 2017, dokončení 2. etapy 16. 4. 2018.


Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu

 • Stavební úpravy vjezdu do pěší zóny náměstí Míru

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavební úpravy vjezdu do pěší zóny v prostoru před objektem č. p. 82/I (Masné krámy), kde bude zřízen zvýšený práh (jako ve vjezdu do ulice Svatojanské) a provedeno rozšíření chodníkové plochy. Povrchy budou provedeny převážně z žulové dlažby s částečným využitím původního materiálu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 454 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 13. listopadu až 15. prosince 2017.

 • Oprava přechodů Klášterská – Masarykovo náměstí – Růžová

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy signálních a varovných pásů pro nevidomé a slabozraké na přechodech pro chodce, místech pro přecházení a vjezdech do objektů v ulicích Klášterská, Růžová a Masarykovo náměstí, nařízené na základě rozhodnutí krajského soudu. Prvky budou provedeny z atestovaného žulového materiálu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 000 tis. Kč bez DPH. Termín realizace je 13. listopadu 2017 až 31. května 2018.

 • Rozšíření a digitalizace MKDS Jindřichův Hradec

V rámci Programu prevence kriminality 2017 byla podána žádost o dotaci na rozšíření a digitalizaci části městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). Na základě vydaného registračního listu o přidělení dotace předložil odbor rozvoje návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu, který byl schválen radou města. Předmětem zakázky je vybudování nového kamerového bodu v Husových sadech pod schodištěm a digitalizace 3 stávajících kamerových bodů (Jáchymova u Kauflandu, Janderova na objektu 168/II a Vídeňská u mostu). Ostatní kamerové body a monitorovací pracoviště již byly digitalizovány. Součástí zakázky je rovněž zřízení přenosových tras a doplnění software monitorovacího pracoviště. Podkladem pro zadání byla technická specifikace požadovaného zařízení. Bylo provedeno zadávací řízení podle pravidel pro zakázky malého rozsahu, jehož výsledek byl předložen radě k projednání dne 20. 9. 2017. Usnesením č. 779/29R/2017 RMě tento materiál odložila z důvodu námitek jednoho z účastníků zadávacího řízení. Na základě výše uvedeného Rada města po projednání zrušila zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu Projekt rozšíření a digitalizace MKDS Jindřichův Hradec z důvodu námitek jednoho z účastníků a zároveň schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Projekt rozšíření a digitalizace MKDS Jindřichův Hradec. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 746 tis. Kč bez DPH. Přidělená dotace je v částce 280 tis. Kč. Termíny realizace jsou 6. listopadu až 30. listopadu 2017.


Návrh veřejné zakázky

 • Nákup a instalace gastro zařízení pro mateřské školy

Předmětem zakázky je nákup a instalace konvektomatu pro 1. mateřskou školu, J. Hradec II, Růžová 39, odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019 (stávající konvektomat bude přesunut do 4. mateřské školy J. Hradec II, Röschova 1120, odloučené pracoviště Sládkova 742). Dále bude nakoupena průchozí myčka nádobí včetně vstupního stolu s dřezem a sprchou a výstupního stolu pro 3. mateřskou školu J. Hradec III Vajgar 594, odloučené pracoviště Vajgar 690 a vstupní stůl se sprchou a dřezem pro 3. mateřskou školu J. Hradec III, Vajgar 594. Nedílnou součástí zakázky bude instalace, doprava a rozmístění zařízení v jednotlivých školách, likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.


Návrh na dodavatele veřejné zakázky

 • Oprava hygienického zařízení pro učitelky 3. mateřské školy J. Hradec III, Vajgar 594, odloučené pracoviště Vajgar 690

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky z Odboru školství na opravu hygienického zařízení pro učitelky 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, odloučené pracoviště Vajgar 690 firmě MOUČKA PS Praha za cenu 331 115 Kč s termínem realizace 39 dnů. Předmětem zakázky je oprava dvou hygienických zařízení pro učitelky v prostředním dvoupodlažním pavilonu 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, odloučené pracoviště Vajgar 690. Zakázka byla již jednou v tomto roce zadána a vzhledem k tomu, že byla doručena jediná nabídka, která překročila projektované náklady a finanční prostředky vyčleněné na akci, byla zakázka zrušena (usnesení RMě Jindřichův Hradec č. 376/14R/2017 ze dne 3. 5. 2017). V rámci opravy bude provedena výměna zařizovacích předmětů (sprchových koutů, umyvadel a WC). Dále bude provedena oprava rozvodů vody, kanalizace, ÚT, VZT a elektrických rozvodů. Budou vyměněny obklady a položena nová dlažba na podlahy včetně izolace. V opravených místnostech budou provedeny malířské a natěračské práce. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít