Aktuálně

Cesta za skřítky Podzimníčky

Každoroční putování za skřítky Podzimníčky s doprovodem rodičů.

Po cestě budeme plnit různé úkoly a na konci si společně opečeme buřta.

Přineste nám na DDM vámi vyrobené skřítky Podzimníčky, ať máme za kým putovat. Skřítci budou odměněni! Skřítky noste na DDM od 18.10. – 20.10.2021.

Na akci se prosím přihlaste přes klientské centrum.