5.2 C
Jindřichův Hradec
30.03. 2023
Články

Den proti úložišti Jaderného odpadu v lokalitě Čihadlo u Jindřichova Hradce

Lokalita Čihadlo u Jindřichova Hradce je jednou z devíti vytipovaných Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) jako vhodné místo pro vybudování hlubinného úložiště a trvalé uložení tisíců tun radioaktivního odpadu. Lokalita zasahuje do katastrů obcí Lodhéřov, Deštná, Světce a Pluhův Žďár. Velikost území je zhruba 26 km2 a nalézají se v něm význačné vodní zdroje pro okolní obce.

Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložištiV sobotu 21. dubna 2018 se v Deštné v rámci již čtvrtého ročníku celostátního Dne proti úložišti uskuteční pochod pod Deštenskou horu k místům, kde by jednou jaderný odpad mohl být uložen. Motto letošní akce „Letos se rozhodne, přijďte říci své NE“ odkazuje na plány SÚRAO zúžit do konce roku 2018 počet zvažovaných lokalit z devíti na čtyři. Obce ve vybraných lokalitách budou mít v budoucnu výrazně omezené možnosti se jadernému odpadu na svém území bránit.

Zúžení počtu lokalit proběhne i přesto, že SÚRAO kvůli vlastní neschopnosti nezískalo předpokládaný objem geologických dat pro porovnání jednotlivých lokalit. Není jasné, jak se bude rozhodovat, rozsah a kvalita dat se v každé lokalitě různí. Do stylu práce SÚRAO zapadá i jednání o tomto zásadním kroku za zavřenými dveřmi, na základě nejasných kritérií a bez účasti zástupce dotčených obcí.

Slibovaný zákon o zapojení obcí do procesu výběru hlubinného úložiště je v nedohlednu. Expertní skupina pověřená jeho přípravou se od listopadu loňského roku nesešla a je téměř jisté, že návrh věcného záměru zákona nebude hotov do června 2018, jak určila vláda.

Letošní Den proti úložišti se koná opět pod záštitou Platformy proti úložišti sdružující 24 obcí a 12 spolků ze všech lokalit. Cílem platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.

V pátek 20. dubna v odpoledních hodinách navštíví starosty v lokalitě Čihadlo delegace zástupců samospráv z Dolního Rakouska. Cílem návštěvy je vyjádření podpory občanům lokality v boji za férový proces a nalezení co nejzodpovědnějšího řešení. Součástí návštěvy bude také diskuze nad riziky stavby hlubinného úložiště, prohlídka místa vytipovaného k možnému uložení jaderného odpadu i symbolická zastávka u Stromu proti úložišti zasazeného během loňského Dne proti úložišti v Deštné u benzínové pumpy.

Petr Nohava, starosta Pluhova Žďáru, řekl:

„Obce a jejich občané jsou tlačeni do kouta. Celá mašinérie se valí dál, letošní zúžení proběhne i přesto, že jednotlivé lokality mezi sebou nelze objektivně porovnat. Na druhou stranu jistá záruka pro obce v podobě zákona o úložišti zůstává jen planým slibem, který stát dle svých skutků snad ani nemyslí vážně.“

Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, řekl:

„Je těžko uvěřitelné s jakou arogancí přichází stát k našim domovům a chce rozhodnout o umístění jaderné skládky pouze na základě obecných a nic neříkajících pravidel. Podobné úložiště není v provozu nikde na světě. Tam, kde se do výstavby pustili před námi (Švédsko), práce přerušili s tím, že nejsou schopni garantovat bezpečnost takového zařízení.“

Kontakty:

Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru, 720 578 341, e-mail: pnohava@gmail.com

Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, 607 711 684, e-mail: leitnerzd@seznam.cz

Více informací také na www.nechcemeuloziste.cz a www.platformaprotiulozisti.cz

Nejnovější články

Salonek u slunečnice | masáže

Miloslav L

AR SERVIS hledá Pracovníka příjmu

Miloslav L

Daniel Paťha Tennis Academy – DPTA

Miloslav L