Aktuálně

EDVARD BENEŠ I., II. (PhDr. Marie Fronková, CSc.)

EDVARD BENEŠ I., II. (PhDr. Marie Fronková, CSc.)

  • 1.  a 8. 3. (vždy čtvrtek) od 16:30 hod
  • Knihovna J. Hradec – poslechový sál 

Edvard Beneš byl spolutvůrcem i tvůrcem českých a československých dějin ve dvacátém století. Spolu s T. G. Masarykem a M. R. Štefánikem se zasloužil o vznik ČSR. Jako ministr zahraničí a později prezident ČSR byl uznáván jako důsledný obhájce demokracie doma i v Evropě. Co všechno Edvard Beneš jako politik Československu dal i vzal, to bude tématem přednášek s prezentací 1.3. a 8.3. v městské knihovně.

Akce pořádané k 100. výročí založení československého státu.