-0.5 C
Jindřichův Hradec
8.02. 2023
Objektivem Amálie Buřilové

Fotila Amálie Buřilová: Ples Otevřená OKNA

Již 12. benefiční ples, tentokrát s názvem „OTEVŘENÁ OKNA“, proběhl 21. března 2015 v sále KD Střelnice.  Smyslem akce nebylo „udělat něco dobrého pro lidi s postižením“, ale ujít společně kus cesty a zkušenosti ze společné cesty sdílet s veřejností – a také si trošku užít a oslavit to, co se nám podařilo.

Fotila Amálie Buřilová: Ples Otevřená OKNAV duchu této myšlenky hosty plesu přivítala Střelnice, vyzdobená obrázky otevřených oken, ze kterých se dívala babička, dědeček či tajemný muž se svíčkou. Zajímavé obrázky vytvořili Patricie Kajzrová, Jan Wittberger, Boris Foltanovič a Radek Smolík pod zkušeným vedením paní Evy Kutišové. Další „nahlédnutí do kuchyně Oken“ umožnila pohádka O perníkové chaloupce v podání uživatelů chráněného bydlení. Ti si s velkou chutí vytvořili scénář i kulisy a náramně si svoji „chvilku slávy“ užili. Kdo chtěl nahlédnout do tvorby chráněných dílen, měl možnost pokochat se výstavkou výrobků na pódiu. Skvělou a zajímavou tombolu zajistil neúnavný Tomáš Fiedler. Zaměstnanci, kteří s ním spolupracovali, velmi obdivovali jeho vytrvalost, komunikativnost a chuť něco dokázat. S radostí jsme přivítali hosty – taneční skupinu ZVONEK, ve které působí uživatelé Sociálních služeb v České ulici, Bobelovky, Oken a Proutku. Tato spolupráce pod skvělým vedením tvořivých dam paní Holubové a Preisnerové nás velmi potěšila. Dražba obrazu a dřevěné dekorace byla rovněž úspěšná – autoři artefaktů přímo na místě zažili velký a zasloužený pocit úspěchu – dvě dražby vynesly celkem 8 500,- Kč.  Měli jsme radost i z toho, že na plese mohlo zaznít poděkování těm, kteří již léta podporují práci Oken – hlavně dobrovolníkům, jejichž čas a práce jsou pro nás vzácným darem a samozřejmě také sponzorům a všem organizacím, které nám prospívají.  Obsazený sál KD Střelnice, vyprodaná tombola a dražba – to vše vyneslo krásných 51 000,- Kč, které budou využity na rozvoj tvořivé práce v sociálně terapeutických dílnách. Vám všem, kteří jste akci jakkoliv podpořili, patří velký a zasloužený dík!

PaedDr. Drahomíra Blažková

Foto: Amálie Buřilová

Nejnovější články

Ohlédnutí za rokem 2022 v Muzeu Jindřichohradecka | fotogalerie

Miloslav L

Fotila Jana: Prosincové a listopadové fototoulky Jindřichohradeckem

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě III. | Fotila Amálie

Miloslav L