-6.9 C
Jindřichův Hradec
30.01. 2023
Kulturní akce

Soukromý: Foto Iuventars / bienále 2016

Foto Iuventars / bienále 2016

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií představuje výstavu prací studentů středních uměleckoprůmyslových škol z České republiky – Foto Iuventars 2016.

V České republice má výuka fotografie na středních i vysokých školách dlouhou tradici a vysokou úroveň. Proto se Galerie Nahoře, nejstarší fotografická galerie v Československu, svoji činnost zahájila v roce 1978/, rozhodla od roku 2012 představovat vždy v dvouletých periodách práce studentů Středních uměleckoprůmyslových škol oboru Užitá fotografie a média.

V letošním roce probíhá již třetí bienále Foto Iuventars 2016. Myšlenkou projektu je prohloubit spolupráci mezi uměleckými školami a na výstavě představit nejlepší fotografie studentů. Na realizaci výstavy se spolu s Galerií Nahoře podílí Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec a Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov. Prvního ročníku soutěže v roce 2012 se zúčastnilo čtyřicet dva studentů, druhého ročníku šedesát pět studentů a vloni Foto Iuventars obeslalo osmdesát čtyři studentů ze sedmi uměleckých škol z celé České republiky. Odborná porota ve složení: Miroslav Myška – předseda, fotograf a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Opava, PhDr. Jaromír Schel, Metropol CB o. p. s. České Budějovice, Bohuslava Maříková – dramaturg Galerie Nahoře, fotograf a pedagog, SUPŠ Český Krumlov a MgA. Jan Arndt – grafik a ty- pograf, SUPŠ Český Krumlov, neměla lehkou práci. Na výstavu porotci vybrali sto třicet sedm fotografií třiceti finalistů. Výstava Foto Iuventars 2016 v Galerii Nahoře/Muzeu fotografie a MOM dává mladým talentovaným studentům středních uměleckoprůmyslových škol prostor k inspiraci, konfrontaci a prezentaci fotografií, i ke společnému setkávání mladé, nastupující fotografické generace.

Z textu kurátorky Bohuslavy Maříkové

Nejnovější články

Historie vytesaná do kamene

Miloslav L

Z dějin městské samosprávy

Miloslav L

Stopy pravěku Jindřichohradecka | Muzeum Jindřichohradecka

Miloslav L