0.5 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

Historie pohřebnictví v Deštné (Z historie Deštné #7)

Vzpomínky a úcta k našim blízkým zemřelým, připomíná i jejich poslední cestu od zádušní mše v kostele na deštenský hřbitov. Starý způsob praktikoval nesení rakve s nebožtíkem na dřevěných nosítkách „márách“. Nesli jej příbuzní, nebo členové cechů, později spolků, kam zemřelý příslušel. Z okolních přifařených obcí vozili své zesnulé na smutečně upravených selských vozech.

Historie pohřebnictví v Deštné (Z historie Deštné #7)V českých městech byly již koncem 19. století zakládány pohřební podniky, zabezpečující celou smuteční službu při pohřbech. V Deštné se této práce ujal místní činorodý obchodník s koloniálním zbožím Stanislav Čech v čp. 14. Z minulosti víme, že v tomto domě, již v roce 1581 zapsaném jako Jindrův, žili vždy řemeslníci – řezníci, tkalci, ale i výčepní kořalky. Až v roce 1894 začal v domě „kupectví všeho druhu“ Jan Čech, jehož otec Vojtěch Čech, krejčí, byl též deštenským rodákem. Patrně byl příbuzným Josefa Čecha, hostinského v čp. 8 na rynku.

Zmíněný kupec Jan Čech měl syna Stanislava (narozeného r. 1895), kterému v roce 1926 předal svůj obchod v čp. 14. Nový obchodník měl modernější živnostenskou orientaci. Poučen z okolních měst, zřídil v roce 1928 při svém obchodě pohřební ústav. Koupil zdobený a prosklený pohřební vůz, dojednal s povozníky Josefem Janotou, Janem Krbcem, Františkem Kovandou, později se Stanislavem Taliánem, zápřah jejich černých koní do vozu. Zřízencům pohřebního ústavu pořídil tehdy módní zdobené kabáty a klobouky. Čech dokázal kompletně postavit smuteční katafalk s křížem, svícemi, květinami, dodal rakev, vše zařídil podle přání pozůstalých, s ohledem na tehdy užívané „třídy“, znamenající bohatost pohřbu. Mimo toto téma je třeba připomenout obchodní Čechovu předvídavost, kdy už v roce 1931 obdržel koncesi na prodej rádiových přijímačů a rádiového zařízení vůbec. Bohužel, Čechovo nadějné podnikání zmařila jeho náhlá smrt v Praze v dubnu 1932.

Historie pohřebnictví v Deštné (Z historie Deštné #7)Zanedlouho potom se narodil jeho syn – pohrobek, Stanislav Čech (1932 – 2008). Vdova Anna se provdala za obchodníka Jana Rataje a věnovala se provozu pohřebního ústavu. S Čechovým synem Stanislavem, který své mládí prožil mezi námi – pamětníky – v Deštné, jsem se občas stýkal při jeho návštěvách v rodišti. (Pracoval a žil v Mostě.) Z jeho tehdejšího vzpomínání uvedu: „Tatík Janotů měl pěkného černého hřebce, ale dost divokého. Před pohřbem s ním musel s normálním vozem objet Deštnou, než se usadil. Potom, když dostal ohlávku s chocholem a s klapkami u očí, chodil jako beránek. pamatuji se jednou (říká Stanislav), v zimě bylo mizerné počasí a táta (Rataj) říkal Janotovi, že bude lepší s vozem nevyjíždět. Janota na to, že už od vzniku pohřebního ústavu vždy podle potřeby jezdili a že pojede i teď! Potom, po znárodnění (pokračoval Stanislav), se pohřební vůz přestal užívat a koupilo jej JZD Nová Ves u Mladé Vožice, kde bylo rodiště mojí matky.“

V roce 1950 byl Ratajův obchod i pohřební ústav začleněny do Komunálního podniku Deštná, od roku 1964 převzal pohřební ústav Komunální podnik Jindřichův Hradec. Roční prodej rakví a sjednaných pohřbů bylo kolem 30. Celková cena (kněz, zpěvačky, varhaník, zvoník) byla 600 Kčs. Roku 1966 se paní Anna Ratajová vzdala vedení pohřebního ústavu, od ledna 1967 převzala její práci paní Libuše Syrovátková, vedoucí zahradnictví v Deštné. Rakve se zesnulými vozilo na hřbitov auto pohřebního ústavu z Jindřichova Hradce. Tehdy skončila mnohaletá historie záslužné práce pohřební služby v Deštné, založené podnikavým obchodníkem Stanislavem Čechem.

Zdroj: Město Deštná – Autor: F.K.

Nejnovější články

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L

Kino Počátky na únor 2023

Miloslav L

NATURHOUSE | Odborníci na zdravé hubnutí

Miloslav L