15.8 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Archivní

Horní náměstí – Místo paměti | Muzeum Jindřichohradecka

Z cyklu výstav MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC VE SBÍRCE MUZEA

Pojem „horní náměstí“ nelze v žádné mapě Jindřichova Hradce najít, a přesto každý v Jindřichově Hradci ví, kde se nachází. Dnes se jmenuje Masarykovo, ale ne vždy tomu tak bylo.

Historie města Jindřichova Hradce sahá do 13. století, ale nejdéle v průběhu 15. století se město do obvodu svých hradeb již nevešlo, a tak se začalo rozrůstat za jejich hranice. Na jeho severním konci vznikla souvislejší zástavba, jejímž centrem se stalo prostranství před branou městského opevnění.

Tudy přicházeli kupci od Prahy, sem ústila císařská silnice na Vídeň, zde se stavěly moderní široké bulváry, kterými přicházeli lidé od vlakového nádraží. Tady se Jindřichův Hradec bavil, obchodoval, ale i odpočíval, proklamoval vlastní stát, vítal prezidenty.

Zde stála Pražská brána, která oddělovala vnitřní město od předměstí, staré město od nového. Nejen Praha má své Nové Město. Název Nové město se brzy ujal, jak dokazují jindřichohradecké
městské knihy z konce 15. století. Na počátku 19. století se v pramenech objevuje i jméno onoho prostranství – Neustädter Ring, později také jeho česká obdoba Novoměstské náměstí. Přestože se jeho jméno ve 20. století několikrát změnilo, zůstává nadále zajímavým místem paměti.

Připravovaná výstava ukáže nejenom jeho historickou podobu a ojedinělé archeologické nálezy, ale přiblíží i významné události a slavnosti, které se zde odehrávaly, představí modely různých pomníků, archivní záběry, zajímavosti, či drobnosti, jež se k tomuto místu vztahují. Výstava bude veřejnosti přístupná od 5. května 2022 do 6. ledna 2023 v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici v běžné otevírací době. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lenka Dvořáková