11.8 C
Jindřichův Hradec
31.03. 2023
Archivní

Inovační týden | Fakulta managementu VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze zve širokou veřejnost na přednášky, které pořádá se svými partnery.

Přednášky budou realizovány hybridně, to znamená, že jednak můžete přijít osobně (místnosti budou popsány u programu na vrátnici) nebo se připojit on-line přes Teams. Odkaz na přednášku bude uveden pod její anotací.

Více o přednáškách, připojení on-line a registrace se dozvíte na: https://fm.vse.cz/vzdelavani-a-transfer-znalosti/centrum-vzdelavani-a-transferu-znalosti/inovacni-tyden/


31.10. od 9 hodin, Od pankáče k zakladateli firmy, Josef Fojta, Oliversum (hybridně)


2.11. od 13 hodin, Slunce-voda-rostliny. Hospodaření s vegetací a vodou ovlivňujeme toky sluneční energie a místní klima, doc. RNDr. CSc a kol., ENKI o.p.s. (hybridně)


2.11. od 15 hodin, Příručka začínajícího e-shopera, Od nápadu po realizaci (ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou), Václav Krba, ViVa marketing (on-line)


3.11. 9:00-13:00
9:00 – 11:00, Monetární politika v podmínkách České Republiky,
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., FM VŠE
11:30 – 13:00, Nástroj a realita – inflace – co bude dál? Fakta-
postřehy-souvislosti, Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
(hybridně)


3.11. 14:00-15:30, Současný stav energetického trhu, Jiří Mlynář, vedoucí nákupu energií, E.ON (hybridně)

Nejnovější články

Tomáš Holub: V proměnách světla | Muzeum fotografie a MOM

Miloslav L

Vlastimil Čapka: Cesta dovnitř i ven | Muzeum fotografie a MOM

Miloslav L

Sophie a Jiří Tiller: Transmortal | Muzeum fotografie a MOM

Miloslav L