2.6 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Volby 2014

Inzerce: Volební desatero – druhá polovina (ČSSD)

Stanislav MrvkaZměnou to začalo.

Dalším rozvojem to bude pokračovat!


Volební desatero konkrétně pojmenovává jednotlivé oblasti a jasné závazky, co občanům nabízíme. Sliby jsou podložené seriózními ekonomickými kalkulacemi a technickými možnostmi. Seznam není rozhodně uzavřený a je možné ho podle návrhů občanů rozšiřovat. Představujeme vám výběr z druhých pěti oblastí:


#6 – Školství a sport

 • Převzít od Slovanu Jindřichův Hradec sportoviště, zabezpečit jejich celkovou rekonstrukci a začlenit je do systému volného využití sportovních aktivit obyvatel města
 • Budování nových fitness parků
 • Průhledná podpora sportu mládeže i dospělých, zapojit děti ze sociálně slabých rodin
 • Pokračovat v modernizaci ve vybavenosti základních škol pedagogickými a didaktickými pomůckami se zaměřením na odborné učebny.
 • Zapojit děti z mateřských škol a žáky základních škol do dění ve městě formou soutěží v zájmových uměleckých oblastech, podporovat prezentaci škol a dětských zájmových organizací ve všech oblastech zájmové činnosti na akcích města
 • Rozšířit spolupráci místních firem se základními školami v rámci podpory technického vzdělávání a rozvoje učňovského školství
 • Umožnit bezplatné využití sportovních zařízení Piketa a Vajgar pro širokou veřejnost ve volných termínech

 

#7 – Rozpočet a hospodaření ve městě

 • Udržet vyrovnaný rozpočet
 • Přehled čerpání rozpočtu on-line pro veřejnost (rozklikávací rozpočet)
 • Finanční prostředky ušetřené z rozpočtu města využívat za maximální podpory grantové politiky pouze na investiční akce, odsouhlasené ve veřejné diskusi s občany.
 • Zvýšit efektivitu správy a údržby obecního majetku
 • Zástupci města v orgánech dodavatelských firem a společností (Teplospol, Ekoskládka, JVS) prosazovat snižování nákladů a tím i ceny pro občany
 • Vybudovat další sběrný dvůr

#8 – Životní prostředí

 • Úprava Slavíkova lesa do podoby parku a doplnění zařízení pro využití volnočasových aktivit
 • Obnovit Jablonského sady
 • Zvýšit počet odpadkových košů nejen v centru, ale i na sídlištích – u každého dětského hřiště, autobusové zastávky a místech s vysokou koncentrací lidí.
 • Úprava parku pro potřeby a odpočinek obyvatel podle výsledků veřejné diskuse a odborných návrhů
 • Vybudovat park z přírodních materiálů pro cyklotrial, cvičná dráha pro podporu aktivního odpočinku v přírodě

 

#9 – Oblast sociální péče

 • Rozšířit počet bytů pro seniory a zahájit výstavbu startovacích bytů s regulovaným nájmem
 • Pokračovat ve zkvalitňování péče o seniory
 • Podpořit vznik hospicové péče

 

#10 – Bezpečnost a ochrana obyvatel

 • Prevence kriminality – rozšířit radarový a kamerový systém ve městě i na sídlišti Hězdárna
 • Systematicky zvyšovat právní vědomí dětí a mládeže formou interaktivních programů a pravidelné osvěty bezpečnostních složek na školách.
 • Pokračovat formou besed a soutěží mezi školami v posilování znalostí z oblasti – dopravní bezpečnosti, protidrogové prevence, nebezpečí na internetu, finanční gramotnosti atd
 • Zvyšovat bezpečnost v ulicích a na silnicích – radar, značení chodníků, kde je souběh chodců a cyklistů
 • Ve spolupráci s MV řešit systém včasné intervence v programu prevence kriminality
 • I nadále podporovat akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů s cílem zvyšovat její připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací ohrožujících život, zdraví a majetky občanů.

 

Více informací naleznete zde:

osobní stránky Stanislava Mrvky

facebook Stanislava Mrvky

Stanislav Mrvka

 

Nejnovější články

Jak na křížkování u komunálních voleb?

Miloslav L

Ptáme se lídrů #10: Husovy sady

Miloslav L

Ptáme se lídrů #9: Úvahy nad koalicí

Miloslav L