Aktuálně

Inzerce: Volební desatero – druhá polovina (ČSSD)

Stanislav MrvkaZměnou to začalo.

Dalším rozvojem to bude pokračovat!


Volební desatero konkrétně pojmenovává jednotlivé oblasti a jasné závazky, co občanům nabízíme. Sliby jsou podložené seriózními ekonomickými kalkulacemi a technickými možnostmi. Seznam není rozhodně uzavřený a je možné ho podle návrhů občanů rozšiřovat. Představujeme vám výběr z druhých pěti oblastí:


#6 – Školství a sport

 • Převzít od Slovanu Jindřichův Hradec sportoviště, zabezpečit jejich celkovou rekonstrukci a začlenit je do systému volného využití sportovních aktivit obyvatel města
 • Budování nových fitness parků
 • Průhledná podpora sportu mládeže i dospělých, zapojit děti ze sociálně slabých rodin
 • Pokračovat v modernizaci ve vybavenosti základních škol pedagogickými a didaktickými pomůckami se zaměřením na odborné učebny.
 • Zapojit děti z mateřských škol a žáky základních škol do dění ve městě formou soutěží v zájmových uměleckých oblastech, podporovat prezentaci škol a dětských zájmových organizací ve všech oblastech zájmové činnosti na akcích města
 • Rozšířit spolupráci místních firem se základními školami v rámci podpory technického vzdělávání a rozvoje učňovského školství
 • Umožnit bezplatné využití sportovních zařízení Piketa a Vajgar pro širokou veřejnost ve volných termínech

 

#7 – Rozpočet a hospodaření ve městě

 • Udržet vyrovnaný rozpočet
 • Přehled čerpání rozpočtu on-line pro veřejnost (rozklikávací rozpočet)
 • Finanční prostředky ušetřené z rozpočtu města využívat za maximální podpory grantové politiky pouze na investiční akce, odsouhlasené ve veřejné diskusi s občany.
 • Zvýšit efektivitu správy a údržby obecního majetku
 • Zástupci města v orgánech dodavatelských firem a společností (Teplospol, Ekoskládka, JVS) prosazovat snižování nákladů a tím i ceny pro občany
 • Vybudovat další sběrný dvůr

#8 – Životní prostředí

 • Úprava Slavíkova lesa do podoby parku a doplnění zařízení pro využití volnočasových aktivit
 • Obnovit Jablonského sady
 • Zvýšit počet odpadkových košů nejen v centru, ale i na sídlištích – u každého dětského hřiště, autobusové zastávky a místech s vysokou koncentrací lidí.
 • Úprava parku pro potřeby a odpočinek obyvatel podle výsledků veřejné diskuse a odborných návrhů
 • Vybudovat park z přírodních materiálů pro cyklotrial, cvičná dráha pro podporu aktivního odpočinku v přírodě

 

#9 – Oblast sociální péče

 • Rozšířit počet bytů pro seniory a zahájit výstavbu startovacích bytů s regulovaným nájmem
 • Pokračovat ve zkvalitňování péče o seniory
 • Podpořit vznik hospicové péče

 

#10 – Bezpečnost a ochrana obyvatel

 • Prevence kriminality – rozšířit radarový a kamerový systém ve městě i na sídlišti Hězdárna
 • Systematicky zvyšovat právní vědomí dětí a mládeže formou interaktivních programů a pravidelné osvěty bezpečnostních složek na školách.
 • Pokračovat formou besed a soutěží mezi školami v posilování znalostí z oblasti – dopravní bezpečnosti, protidrogové prevence, nebezpečí na internetu, finanční gramotnosti atd
 • Zvyšovat bezpečnost v ulicích a na silnicích – radar, značení chodníků, kde je souběh chodců a cyklistů
 • Ve spolupráci s MV řešit systém včasné intervence v programu prevence kriminality
 • I nadále podporovat akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů s cílem zvyšovat její připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací ohrožujících život, zdraví a majetky občanů.

 

Více informací naleznete zde:

osobní stránky Stanislava Mrvky

facebook Stanislava Mrvky

Stanislav Mrvka

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít