0.1 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Výstavy

Soukromý: Jaroslava Pešicová / Tapiserie

Dům gobelínů zve na výstavu Jaroslava Pešicová / Tapiserie

  • 28. 4. 2018 (sobota) od 15:00 – vernisáž;
  • výstava potrvá do 9. 12. 2018;
  • Dům gobelínů;

Jste zváni do Domu gobelínů na výstavu, která představí přední českou výtvarnici Jaroslavu Pešicovou.

Výstava s názvem Jaroslava Pešicová / Tapiserie bude zahájena v sobotu 28. dubna 2018 vernisáží v 15.00 hodin. Návštěvníci uvidí jak autorčiny originální obrazy, tak rozměrné tapiserie utkané dle těchto návrhů v jindřichohradeckých gobelínových dílnách. Bude zde vystavena monumentální tapiserie o rozměrech 200 cm x 500 cm „Oslava chmele“ utkaná pro město Žatec v roce 1974, k zhlédnutí budou v Domě gobelínů i další rozměrné tapiserie autorky např. „Kočka domácí“, „Kočka“, „Brána“, „Slunné odpoledne“, „Heraldické zátiší“, „Tři grácie“, „Přítelkyně“ aj. Součástí vernisáže výstavy je hudební vystoupení kapely Lumíra Rataje Old Steamboat Jazz Band.

Díla Jaroslavy Pešicové byla prezentována na samostatných výstavách ve Vídni (Rakousko), Bruselu, Leuvenu, Diestu, Antverpách (Belgie), Montepellier (Francie), Ljublaně (Slovinsko), Sofii (Bulharsko) a v městech ČR a SR (Praha, Trenčín, a jiných). Umělkyně je zastoupena ve sbírkách Národní galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, National Gallery of Art (Washington, USA), Owens Gallery (Kanada) a v dalších.

Výstavu pořádá Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s.
Datum konání: 28. 4. 2018 – 9. 12. 2018
Kurátor: Rita Škodová

Výstava je doprovázena katalogem.


Jaroslava Pešicová – životopis

Dům gobelínů zve na výstavu Jaroslava Pešicová / Tapiserie1935 Jaroslava Pešicová se narodila v Praze dne 30. 12. 1935.

1941 – 1950 Základní všeobecné vzdělání získala v Obecné škole v Hořelicích a v Měšťanské škole v  Nučicích. Od dětství se věnovala hudbě a výtvarnému umění.

1950 – 1954 Studium Vyšší školy uměleckého průmyslu v Praze, obor ilustrace u profesora Millera.

1954 – 1960 Byla přijata ke studiu Akademie výtvarných umění v Praze. Zde se pod odborným dohledem profesora Sychry věnovala oboru monumentální malby. Koncem 50. let se v její tvorbě objevuje kubismus.

1960 – 1962 Čestné roky na Akademii výtvarných umění.

1960 – 1966 Začátky spolupráce s Františkem Štorkem, akademickým sochařem. Oba sdílejí provizorní dílnu na Žižkově.

1963 Svatba s Františkem Štorkem, svatební síň ve Sněžném na Moravě.

1966 Získává ateliér v Praze 8, Libni. Nový tvůrčí prostor má vliv na vývoj jejího výtvarného názoru. Uměleckým cyklem Stromy a moře navazuje na inspirativní cestu do Paříže a Bretaně. Ve své tvorbě opouští abstrakci a kubismus, na čas se její obrazy zaplňují civilizačními motivy, postupně uvolňuje fantazii, získává svobodu barevného vyjádření, vrací se k hravosti a ironii.

1969 Začátek figurativní tendence v díle Jaroslavy Pešicové. Dobu též odráží triptych
Na paměť Jana Palacha.

1971 Začátek grafické tvorby.

1971 Na doporučení belgického sochaře Willyho Meysmanse, přijíždí do Prahy belgická grafička a malířka An Goris. Ta zajišťuje první výstavy manželů Štorkových v Belgii.

1974 Využívá zkušenosti ze studia monumentální malby, vzniká obraz s rozměry 2×4 metry na divadelní téma (které se stále dílem prolíná) pro divadlo v Pelhřimově.

1975 Začíná spolupracovat s dílnami pro tkaní a restaurování tapiserií Ústředí uměleckých řemesel v Jindřichově Hradci (dříve textilní umělecké dílny Marie Hoppe Teinitzerové, dnes Ateliéry tapiserií, s.r.o.). Vznikají tak tkané reprodukce obrazů v původní velikosti. Již tehdy si tehdejší umělecký šéf dílen Josef Müller uvědomuje, že její obrazy jsou jako předurčené pro převedení do tapiserie. První z nich je tapiserie Oslava chmele o rozměrech 2 x 5 metrů, která byla instalována na radnici města Žatce (ta je v roce 1990 z neznámých důvodů odstraněna).

1975 – 1980 Po zahájení asanace Žižkova byl František Štorek nucen stěhovat svoji uměleckou dílnu. Během této doby probíhá výstavba rodinného domu, v jehož útrobách vznikají prostory pro kovolijeckou a sochařskou práci. Součástí stavby je pak i ateliér, kde vzniká velká část tvorby Jaroslavy Pešicové.

1989 Od roku 1989 spolupracuje Jaroslava Pešicová intenzívně s dílnami pro tkaní a restaurování tapiserií Ústředí uměleckých řemesel v Jindřichově Hradci, později s Ateliéry tapiserií Teinitzerová, s.r.o., poté s Ateliéry tapiserií, s.r.o. v J. Hradci. Sama v roli objednavatele zde nechala vyrobit sedm rozměrných tapiserií.

1999 Před slavnostním osazením své sochy Ikaros (Prokešovo náměstí v Ostravě) umírá náhle její manžel František Štorek.

2003 Obdržela ocenění od Evropské unie umění za uměleckou a kulturní činnost.

2009 Byl proveden nepodařený lékařský zásah, kvůli kterému až do své smrti tři dny v týdnu trávila na dialyzačním lůžku.

2013 Pavlou Petrákovou – Slancovou byl natočen dokumentární snímek „Týden s Jaroslavou Pešicovou“.

2015 Zemřela 30. srpna 2015 před svými nedožitými 80. narozeninami. Do posledních dní se věnovala umělecké tvorbě.
Dům gobelínů

 

Nejnovější články

Historie vytesaná do kamene

Miloslav L

Z dějin městské samosprávy

Miloslav L

Stopy pravěku Jindřichohradecka | Muzeum Jindřichohradecka

Miloslav L