2.6 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

JHMD: Nejkrásnější nádraží – Nová Bystřice

Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. se letos znovu umístily mezi deseti finalisty soutěže o titul Nejkrásnější nádraží. Nádraží v Nové Bystřici, kde JHMD v první polovině roku 2014 provedly s finanční podporou ROP Jihozápad rekonstrukci tamních budov a v červnu otevřely Regionální úzkokolejné muzeum, dostalo zvláštní ocenění za historickou atmosféru.

JHMD: Nejkrásnější nádraží – Nová BystřiceSoutěž o titul Nejkrásnější nádraží od roku 2007 pořádá občanské sdružení Entente florale CZ ve spolupráci se Stálou komisí Senátu Parlamentu České republiky pro rozvoj venkova. Pořadatelé soutěže každoročně jmenovitě zveřejňují pouze naprostého vítěze soutěže. Pořadí dalších finalistů jsou již neveřejná, podle názoru pořadatele je však již umístění mezi deseti finalisty samo o sobě mimořádným oceněním. Přesto „mimo protokol“ prozradili, že nádraží v Nové Bystřici se v letošním ročníku soutěže ve veřejném hlasování umístilo na předních příčkách. JHMD by proto chtěly touto cestou poděkovat všem, kteří novobystřickému nádraží dali v anketě svůj hlas a ocenili tak úsilí mnoha zaměstnanců společnosti, kteří se tomuto i ostatním svým nádražím věnují.

Mezi deset vyhlašovaných finalistů se některé z nádraží JHMD dostalo za osm let existence soutěže již počtvrté. V roce 2009 se finalistou stalo nádraží v Kamenici nad Lipou. V roce 2011 dostala tzv. zvláštní uznání od pořadatelů zastávka Kaproun. O dva roky později bylo nádraží ve Včelničce oceněno jako pohádkové nádraží.

Nádražní budovy v Nové Bystřici se veřejnosti znovu otevřou 8. května 2015. Návštěvníci Regionálního úzkokolejného muzea zde od tohoto data budou moci shlédnout novinky, které v tamní muzejní expozici již nyní připravujeme.

JHMD: Nejkrásnější nádraží – Nová Bystřice

Nejnovější články

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L

Kino Počátky na únor 2023

Miloslav L