0.6 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

Do Jindřichova Hradce přijede světlo z Betléma, přivezou ho skauti.

Příběh na úvod:

Do Jindřichova Hradce přijede světlo z Betléma, přivezou ho skauti.Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“ Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“

Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly. „Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!“

Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. „Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

Převzato z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše

———————————————

Úvodní příběh nastiňuje smysl Vánoc a s tím spojené i tradice, které nám připomínají a symbolizují příchod Vánoc a narození Ježíše Krista. Jednou z takových tradic je i připalování a šíření plamínku z Betléma. I letos rozvezou skauti světýlko po celé České republice. V Jindřichově Hradci bude k připálení opět den před Štědrým večerem, 23. prosince.

Letos se celá akce koná pod mottem „Odvážně vytvářet mír“. Motto je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí:

Do Jindřichova Hradce přijede světlo z Betléma, přivezou ho skauti.Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)

Kéž bychom dokázali šířit a udržovat mír okolo sebe ve svém nejbližším okolí. Vždyť mír neznamená jen absenci války, ale stav kdy žije člověk v harmonii sám se sebou, se svým okolím, s přírodou. Každý ať se zapříčiní o pokoj a klid ve svých vztazích a tím po maličkých částečkách přispívá míru vyššímu. To vše ať si dokážeme připomínat právě světlem z Betléma.

Z historie tradice připalování světla

Do Jindřichova Hradce přijede světlo z Betléma, přivezou ho skauti.Šíření světla přímo z Betléma je tradice započata v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. Do České republiky se pak tento novodobý vánoční zvyk dostal v roce 1989, kdy přivezli první světlo čeští exiloví skauti právě z Rakouska.

Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa a také institucím, například Evropskému parlamentu nebo OSN.

POZVÁNKA

Přijměte tedy pozvání a přijďte si i vy letos světýlko připálit.

Kdy? 23. prosince 2016 od 17 h na Náměstí Míru

Zazpíváme si koledy, povíme si něco o Betlémském světle a především rozšíříme světlo z Betléma do našich domácností.

Přijďte!

Srdečně Vás zve Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec, Skaut ABS.
Za středisko Pětilisté růže Eva Šojdelová (Ferda)

Více na: www.betlemskesvetlo.cz

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L