Aktuálně

JIŘÍ ŠKOCH / fotografie, BOHUSLAV REYNEK / cliché verre

JIŘÍ ŠKOCH / fotografie, BOHUSLAV REYNEK / cliché verre

Retrospektivní výstava píseckého fotografa Jiřího Škocha představuje průřez jeho fotografického díla a je doplněna o fotografický experiment cliché verre petrkovského básníka a grafika Bohuslava Reynka.

Jiří Škoch se narodil 24. dubna 1938 v Písku. Po ukončení obecné školy a měštanky nastoupil v roce 1953 ke studiu fotografie na Průmyslové škole grafické v Praze u profesora Rudolfa Skopce, které ukončil v roce 1957. Po ukončení studia a absolvování vojenské služby v roce 1959 začíná pracovat jako fotograf v Archeologickém ústavu Československé akademie věd v Praze. Spolupracuje s Československým spisovatelem a s edicí Klub přátel poezie.V roce 1963 se setkává s grafikem a básníkem Bohuslavem Reynkem, začátek dlouholetého přátelství.Od roku 1964 pracuje jako nezávislý výtvarný fotograf, první fotomontáže a začátek cyklu ,,Pohádky”.

V roce 1965 odjíždí na pozvání archeologa profesora Wolfganga Dehna do západního Německa kde se seznamuje s Otto Steinertem, který mu zajišt’ujeměsíční studijní pobyt ve Volkwangschule Essen.Od roku 1967 až 1973 vyučuje fotografii na Střední filmové škole v Čimelicích a studuje sociologii kultury na Filosofické fakultě UK V Praze.V letech 1967 až 1975 vytváří cyklus fotomontáží Petrkov Bohuslava Reynka.V roce 1970 se žení.

Za urážku socialismu ve fotografické ročence je odsouzen na 4 měsíce podmíněně. V letech 1971 až 1973 připravuje diplomovou práci na téma ,, Výzkum fotografických autorů” a od roku 1973 až do roku 1991 vyučuje fotografii na Účňovské škole, později na Středním odborném učilišti v Praze. Od roku 1991 pracuje jako sociolog v Československé televizi.

V roce 2001 mu byl ze zdravotních důvodů imlantován kardiostimulátor a v roce 2003 mu byla zavedena další elektroda do levé srdeční komory.V roce 2004 odchází do důchodu a vrací se do Písku, do rodného domu ,,U Škochu”, kde žije jako šťastný a spokojený důchodce. V roce 2008 natočil režiser Petr Skala o jeho životě a díle krátký film, který je součástí výstavy.

  • JIŘÍ ŠKOCH / fotografie, BOHUSLAV REYNEK / cliché verre
  • JIŘÍ ŠKOCH / fotografie, BOHUSLAV REYNEK / cliché verre
  • JIŘÍ ŠKOCH / fotografie, BOHUSLAV REYNEK / cliché verre

Jiří Škoch pracuje formou fotomontáže, překrýváním dvou nebo více negativů, čímž dosahuje značné surreálnosti a poetiky. Svým postupem se do značné míry vrací k původním kořenům fotografie, kdy samotné dílo vzniká až jeho vyvoláním.

S tvorbou Jiřího Škocha měla veřejnost příležitost se seznámit na mnoha výstavách. Ta úplně první se konala v roce 1962 v píseckém muzeu, další pak v Ústí nad Labem, Mostě, Pardubicích, Praze, Českých Budějovicích a znovu několikrát v Písku. Vystavoval i v zahraničí, například v Paříži, Berlíně a Budapešti, na dalších výstavách se podílel s domácími i zahraničními umělci.

Bohuslav Reynek se narodil 31. května 1892 v Petrkově u Německého Brodu.Stal se uznávaným českým básníkem, překladatelem a grafikem. Vytvořil velké množství kreseb, suchých jehel s monotypem, leptů a cliché-vérre. Vydal celou řadu osobitých básnických sbírek – Rybí šupiny, Smutek země, Had na sněhu, Rty a zuby, Setba samot, Pieta, Podzimní motýli, Mráz v okně, Sníh na zápraží, Odlet vlaštovek.Z jeho tvorby je patrná křesťanská spiritualita, pokorná láska k Bohu, životu a ke všemu, co žije a trpý. S manželkou francouzkou básnířkou Suzzane Renaudovou měl syna Daniela a Jiřího. Většinu života pobýval v rodném Petrkově, kde 28. září 1971 zemřel.

Technika cliché verre vznikla krátce po objevu fotografie a v principu byla popsána už roku 1835 jedním z vynálezců přenosu negativu na pozitiv W. F. Talbotem. K jejímu výtvarnému využití přispěli v 19. století spíše malíři než fotografové, například Corot, Delacroix, Millet a další. Princip spočívá v tom, že místo rytí či kreslení na měděnou desku nebo do leptového krytu tvoří se do krytu naneseného na desku skleněnou, která posléze slouží jako běžný negativ a osvítí se na fotografický papír. Všechna cliché verre Bohuslava Reynka, cca 30ks, vznikla v roce 1952 na skleněných deskách 18x24cm ve spolupráci se synem Danielem. Námětově se motivy cliché verre nikterak neliší od Reynkovy tehdejší grafické tvorby. Polovinu z nich tvoří biblické motivy, polovinu přírodní scenérie, jeden autoportrét a jeden Don Quijote u větrných mlýnů.

Na výstavě jsou vystaveny reprodukce originálů se sbírky Nadace Reynek s laskavým svolením vnučky Bohuslava Reynka Veroniky Reynkové.
Kurátor výstavy František Nárovec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít