2.6 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

Jubileum Jakuba Jana Ryby oslavíme s Adamem Michnou z Otradovic

Slavnostmi Adama Michny se snažíme upozornit na velikost nejslavnějšího jindřichohradeckého rodáka – varhaníka, básníka, skladatele a „hospodského“ v jedné osobě, ale také učitele a vlastně jednoho ze zachránců českého jazyka. Ve XXI. ročníku slavností dojde ke konfrontaci Michnovy hudby s hudbou jeho současníků i následovníků. 

XX. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY Z OTRADOVICUkážeme, že Michna nežil ve vzduchoprázdnu, že dobře věděl, jaké jsou trendy tehdejšího světa, komu je jeho hudba a poezie adresována. Budeme moci porovnat hudbu dvou velikánů ze začátku a z konce období české barokní hudby a na jejich dílech ukázat na bohatství kulturního odkazu této doby. V roce 2015 slavíme hned dvojí jubileum Jakuba Šimona Jana Ryby (250 let od jeho narození, 200 let od jeho úmrtí), který Michnovu hudbu dobře znal a stejně jako Michna zanechal obrovské hudební dílo.

Asi každému se vybaví nejtypičtější hudební motiv českých Vánoc jednak „ukolébavka“ Adama Michny z Otradovic „Chtíc aby spal“, jednak začátek vánoční mše „Hej Mistře“ Jakuba Šimona Jana Ryby. Obě melodie doslova zlidověly, a to nejen v naší zemi, zpívají se doslova po celém světě. Jak Michnovo, tak Rybovo další dílo je přitom téměř neznámé. Málokdo ví, že obrovský hudební i literární odkaz, který nám oba čeští barokní skladatelé zanechali, je daleko pestřejší, na světové úrovni svých současníků. Rybův Smyčcový kvartet d moll zazní hned v úvodním koncertu v provedení jindřichohradeckých hudebníků se sólisty Petrem Nouzovským, Jiřím Fajkusem a Alešem Paichlem.

Na svou premiéru čeká Requiem Jiřího Melcelia; uslyšíme také mši Michnova současníka, benátského kněze Giovanni Antonia Rigattiho, od jehož narození letos uplyne 400 let a jehož skladby Michna jistě znal a možná se i jimi inspiroval.

Program:

Pátek 25. 9.

18.00 KONCERT V REFEKTÁŘI  (Muzeum fotografie a MOM)

Jakub Jan Ryba – Smyčcový kvartet d moll

Antonio Vivaldi – Dvojkoncert pro dvě cella

Johann Caspar Kerll – Passacaglia, Joseph Nicolas – Pancrace Royer, Le Vertigo

Georg Friedrich Händel – Passacaglia

20:00 Jiří Melcelius: REQUIEM ( kaple sv. Maří Magdaleny)

Sobota 26. 9.

16:30 – 17:30 MICHNOVSKÝ JARMARK aneb Co Nový Dům dal  (Muzeum, Štítného ul.)

18:00 Jiří Melcelius: VESPERAE CANONICAE MINORES  (kostel sv. Jana Křtitele)

20:00 CONVIVIUM – Michnovský dýchánek  ( Muzeum, Štítného ul.)

Neděle 27. 9.

9:15  PROCESSÍ a MISSA  – Giovanni Antonio Rigatti

Procesí z náměstí Míru do kostela Nanebevzetí P. Marie (bohoslužba)

Yvetta Papežová

Nejnovější články

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L

Kino Počátky na únor 2023

Miloslav L