ZRUŠENO – Kalabisovo trio

Kaple sv. Maří Magdaleny

Účinkují Ondřej Lébl – housle, Lukáš Polák – violoncello, Miroslav Sekera – klavír

KALABISOVO TRIO, které nese ve svém názvu jméno významného českého skladatele 20. století Viktora Kalabise, vzniklo v roce 2012 spojením tří sólových i komorních hráčů.
Během své krátké doby trvání trio vystoupilo na několika prestižních koncertních pódiích a navázalo úspěšnou spolupráci s Českým rozhlasem. Trio se zaměřuje na dílo Viktora Kalabise, Bohuslava Martinů, českou i světovou tvorbu 20. století, ale také samozřejmě na klasicistní a romantická díla pro klavírní trio.

Ondřej Lébr kromě absolutoria Pražské konzervatoře a HAMU v Praze dokončil postgraduální a prestižní mistrovské studium na Vysoké hudební škole Carla Maria von Webera v Drážďanech ve třídě I. Ženatého. Koncertuje v tuzemsku i v zahraničí, pro vydavatelské společnosti v USA pravidelně natáčí CD s houslovými koncerty a komorní tvorbou soudobých amerických autorů. Tyto nahrávky jsou vysoce hodnoceny odbornou kritikou v USA a distribuovány prestižní společností Naxos.

Lukáš Polák, rodák z Jindřichova Hradce, studoval hru na violoncello nejprve na Brněnské konzervatoři a poté na HAMU. Během studií se účastnil mnoha soutěží. Na soutěži konzervatoří získal 1. cenu a zároveň titul absolutního vítěze, na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec mu byla udělena 3. cena, stejně jako na soutěži Leoše Janáčka v Brně a na soutěži B. Martinů v Praze. Cenné zkušenosti získal Lukáš Polák na četných kurzech, jichž se zúčastnil pod vedením předních osobností české i světové violoncellové.

Miroslav Sekera se v dětství věnoval hře na klavír i na housle. Díky tomu byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém filmu „Amadeus“ režiséra Miloše Formana. Pak se rozhodl pouze pro studium klavíru, který vystudoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Evy Boguniové. Dále pokračoval na Hudební fakultě AMU v Praze u docenta Miroslava Langera. Je laureátem mnoha významných mezinárodních klavírních soutěží. V roce 2006 mu bylo vydáno sólové CD firmou Multisonic za podpory Nadace Českého hudebního fondu s díly J. Brahmse, D. Scarlattiho, M. Moszkovského. Pro soudobého bostonského hudebního skladatele Josepha Summera nahrál v USA dvě CD, které vydala nahrávací společnost Albany records. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a významnými orchestry i dirigenty. Koncertuje v České republice i v zahraničí.

Program Ludwig van Beethoven: Klavírní trio B dur, op.11, Viktor Kalabis: Klavírní trio, op. 39, Antonín Dvořák: Dumky op. 90 (výběr)

Vstupné 120,-Kč / 60,- Kč.

Doprodej vstupenek začíná 24. 9. 2020 v pokladně KD Střelnice a na www.kultura.jh.cz