Keramická dílna v Lodhéřově pro veřejnost

 

Udělejte si jedinečnou výzdobu nebo originální dárky v lodhéřovské keramické dílně.

Keramická dílna pro veřejnost každou poslední sobotu v měsíci od 15.00h do 17.00h.
50,00 Kč příspěvek na materiál. Vstupné zdarma

Náhledové Foto: Fotka od iquasso z Pixabay