Aktuálně

Konference Den s instrumentálním obohacováním (Den s FIE)

11. 5. 2022 proběhl Den s instrumentálním obohacováním v rámci dne s psychologií na Katedře psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze.

Byla jsem požádána, abych se této konference zúčastnila jako přednášející. Povídala jsem o tom, jak propagovat a prezentovat FIE. Atmosféra byla příjemná a snad jsem předala nějaké nápady, jak tuto metodu šířit dál.

Pro mne velmi inspirativní byly příspěvky o začlenění FIE do ŠVP na základní škole a uplatnění FIE u velmi nadaných jedinců (Matfyz).

Vzájemně jsme si sdíleli zkušenosti i předávali inspirace, či společně hledali řešení různých problémů, na které narážíme.

Byl to moc fajn den

Martina Kubičková