Aktuálně

Krýzův rok

Roky končící na 8 jsou vždy v muzeu Jindřichohradecka věnovány Tomáši Krýzovi (1838–1918), nejvýznamnějšímu českému betlemáři a autoru největšího betlému na světě. Letošní rok je o to významnější, že 31. května uplyne 100 let od jeho úmrtí. U příležitosti tohoto výročí bude uspořádáno několik akcí, které tohoto významného jindřichohradeckého občana připomenou.

Krýzův rokBěhem léta bude možnost setkat se na společném popovídání v právě restaurovaných Krýzových jesličkách s pracovníky muzea a restaurátory, kteří se náročnému restaurování věnují. Hlavním připomenutím Krýzova odkazu bude tradiční Mezinárodní soutěžní výstava betlémů „Nožík Tomáše Krýzy“, která se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele a v přilehlých probíhat výstava „Jihočeské betlémy“, která před-staví výběr historických i současných betlémů nacházejících se v depozitáři muzea, jejichž podnětem pro několikaletý sběr byl právě Krýzův betlém. Spolu s výstavami proběhne od 28. do 30. listopadu 2018 v konferenčním sále muzea Mezinárodní vědecká konference „Betlémy stále živé III“, na které budou účastníci z Itálie, Rakouska, Německa, Slovenska a České republiky přednášet o historii i současnosti betlemářství u nás i v za-hraničí.

Na konferenci naváže od 1. do 2. prosince již tradiční akce JINoHRÁtky, která se snaží za přispění současných tvůrců betlémů a tvůrčích dílen propagovat tradice jindřichohradeckého betlemářství.

Alexandra Zvonařová