16.2 C
Jindřichův Hradec
23.05. 2024
Archivní

Kurz „ Základy tkaní na stavu“ | Dům gobelínů

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel Vás zve na dvoudenní kurz „Základy tkaní na stavu“ v termínu 20. – 21. května 2023. Na kurzu Vás zkušený lektor, nositel tradice lidového řemesla pan Zdeněk Kubák, seznámí se základy tkaní na čtyřlistovém stavu. Vysvětlí základní tkalcovské pojmosloví. Naučíte se tkalcovský, osnovní a třásňový uzel. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování kurzu. Cena kurzu je 2.100 Kč. Materiál je v ceně. Dům gobelínů je otevřen denně mimo pondělí. Od 10.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00. Více na www.dumgobelinu.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.