Lenka Vilhelmová / Prostor onoho místa

Lenka Vilhelmová / Prostor onoho místa je název výstavy, která odkazuje k jednotlivým tématům, které umělkyně dlouhodobě zpracovává, ať už jsou to portréty jednotlivců všech věkových kategorií z cyklu Dům není sám, určité mystifikace a vytváření nové iluze v rámci pozorování, dokumentování krajiny z cyklů Nedotčený a Zrcadla jsou zvláštní věc či hledání určitého rytmu v přírodě a v životě člověka včetně jeho vztahu k onomu místu z cyklu nazvaného stejně jako výstava samotná.

Vystavovaná díla jsou zajímavá i z technického pohledu, neboť umožní divákům spatřit využití původních skleněných fotografických desek v propojení s nejnovějšími moderními technologiemi.

Výstava bude ukončena 30. prosince tohoto roku.