0.6 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

Letošní pochod „Den proti úložišti“ povede pod Deštenskou horu

Lokalita Čihadlo u Jindřichova Hradce je jednou ze sedmi vytipovaných Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) jako vhodné místo pro vybudování hlubinného úložiště a trvalé uložení tisíců tun radioaktivního odpadu. Lokalita zasahuje do katastrů obcí Lodhéřov, Deštná, Světce a Pluhův Žďár. Velikost území je zhruba 26 km2 a nalézají se v něm význačné vodní zdroje pro okolní obce.

Letošní pochod "Den proti úložišti" povede pod Deštenskou horu nuclear-waste-1471361_1280
Foto: Pixabay.com – CC0 Public Domain

V sobotu 22. dubna 2017 se v Deštné v rámci třetího ročníku celostátního Dne proti úložišti uskuteční pochod pod Deštenskou horu k místům, kde by jednou mohl jaderný odpad být uložen. Akce je již tradičním setkáním místních obyvatel vyjadřujících nespokojenost s postupem státních úřadů při řešení problematiky jaderného odpadu.

Česká vláda oddaluje schválení nové koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, která by měla poctivě zhodnotit, zda je konečné hlubinné úložiště tou nejvhodnější variantou a proces vyhledávání dobře nastaven. Začátkem letošního roku po dlouhých letech příprav nepřijala návrh zákona posilující postavení obcí v procesu vyhledávání úložiště a odložila další diskuzi o něm až do roku 2018.

SÚRAO stále nemá jasně definovaná geologická a další kritéria, podle kterých se budou mezi vytipovanými lokalitami vybírat ty nejvhodnější do dalšího kola průzkumů. Ke konci roku 2016 vypršela platnost povolení k průzkumům lokalit a jeho prodloužení bylo zamítnuto ministerstvem životního prostředí. V paměti zůstávají i letní veletoče v tuto chvíli již bývalého ministra průmyslu a obchodu pana Mládka samovolně tahajícího z klobouku lokalit dvě jména a vnášejícího do celého procesu další zmatky.

Letošní pochod "Den proti úložišti" povede pod Deštenskou horuVe světle těchto skutečností důvěra obyvatel a starostů dotčených obcí vůči postupu státu zůstává na bodu mrazu. Požadujeme zastavení celého procesu do doby, než budou ustanovena jasná pravidla a postupy a přijat zákon zajišťující obcím férovou možnost účasti.

Letošní akce se koná pod záštitou nově vzniklé Platformy proti úložišti sdružující 22 obcí a 11 spolků ze všech lokalit. Cílem platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.

Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru, řekl:
„Postup státu v problematice hlubinného úložiště připomíná dvoření starého mládence snažícího se za každou cenu najít sobě nevěstu. Chce působit seriózně a důvěryhodně, slibuje hory doly. Když se však vyhlédnuté nápadnice chtějí dozvědět více o něm a jeho plánech na společnou budoucnost, ztrácí trpělivost a vyhrožuje vynuceným sňatkem.“
„Chceme, aby stát respektoval hlasy obyvatel dotčených obcí. Úložiště je stavba, která tady bude navždy. Rozhodnutí o výstavbě úložiště není možné uspěchat“.

Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, řekl:
„Den proti úložišti je důležitým připomenutím, že místním lidem není lhostejný osud jejich domovů ani jaké dědictví předáme příštím generacím. Tisíce tun radioaktivních odpadů pod našimi domy není odkaz, na který bychom mohli být pyšní“

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L