14.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

Město J. Hradec: Jaké budou sociální služby na Jindřichohradecku?

Město Jindřichův Hradec si vás dovoluje pozvat na veřejné projednání Komunitního plánu sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, které se koná dne 20. ledna 2015 od 15:30 hodin v Muzeu Jindřichohradecka v ul. Štítného 124/I, Jindřichův Hradec (vedle 1. základní školy).

Město J. Hradec: Jaké budou sociální služby na Jindřichohradecku?Cílem je představit nové aktivity v sociálních službách na Jindřichohradecku. Spektrum je opravdu široké a reflektuje potřeby seniorů, zdravotně postižených, dětí a mládeže, ale i osob v nepříznivé životní situaci. Na veřejném projednání bude možnost tento plán také připomínkovat. Od 20. ledna 2015 bude Komunitní plán zveřejněn také na internetu na www.jh.cz pod sekcí Odboru sociálních věcí a dále na stránkách www.cpkp.cz. Do 31.1. 2015 bude možné podávat připomínky na e-mail: emrova@jh.cz.

Veřejnosti se také představí a nabídnou své služby poskytovatelé sociálních služeb působící ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, kteří přispívají svou činností ke zlepšení života občanů. Obzvlášť těch, kteří se ocitnou v nelehké životní situaci, nemocným nebo s jakýmkoli handicapem.

Projekt zajišťuje Centrum pro komunitní práci jižní Čechy ve spolupráci s Odborem sociálních věcí při Městském úřadě Jindřichův Hradec a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L