9.7 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Město J. Hradec

Město J. Hradec: Mapy územního plánu on-line

Muzeum JindřichohradeckaMapová aplikace je vhodná pro rychlou orientaci v území s možností rychlého a přehledného zjištění základních podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Tedy pokud víte pozemek nebo území a potřebujete zjistit jeho možnosti využití podle platného územního plánu, je tato aplikace vhodným nástrojem.

Do mapy se dostanete kliknutím zde.

Nejdůležitější aktuální informace jsou zveřejňovány na www.jh.cz v sekci Územní plán, kde vedle kompletní dokumentace Územního plánu Jindřichův Hradec (textová i grafická část včetně odůvodnění) uvádíme i odpovědi na často kladené dotazy „FAQ“. Ve FAQ naleznete i jednoduchou nápovědu po práci s mapovou aplikací.

Informace v mapové aplikaci jsou však pouze informativní. Pro posouzení konkrétního záměru z pohledu územně plánovací dokumentace je třeba obrátit se na oddělení stavebního a územního řízení nebo na oddělení územního plánování.

Odbor výstavby a územního plánování

Krejčí Bohumil, Ing. ved. odboru  Tel: +420 384 351 240 krejci@jh.cz
Šafránek Bedřich ved. oddělení stav. a úz. řízení Tel: +420 384 351 241 safranek@jh.cz
Bednářová Blanka referent Tel: +420 384 351 247 bednarova@jh.cz
Hájek Vladimír referent Tel: +420 384 351 244 hajek@jh.cz
Soukupová Iva referent Tel: +420 384 351 249 soukupova@jh.cz
Stašová Lucie administrativa, spis. služba Tel: +420 384 351 242 stasova@jh.cz
Šánová Romana referent Tel: +420 384 351 248 sanova@jh.cz
Špilauerová Helena referent Tel: +420 384 351 243 spilauerova@jh.cz
Zemanová Jana referent Tel: +420 384 351 246 j.zemanova@jh.cz
Vozábalová Petra, Ing. ved. oddělení úz. plánování Tel: +420 384 351 253 vozabalova@jh.cz
Hartmann Zbyněk, Ing. arch. referent a architekt města Tel: +420 384 351 251 hartmann@jh.cz
Kopp Vladimír, Ing. územně analytické podkl. Tel: +420 384 351 254 kopp@jh.cz
Přibylová Ivana referent Tel: +420 384 351 252 pribylova@jh.cz

Zdroj: Karolína Průšová, www.jh.cz

Nejnovější články

Zubní pohotovost

Miloslav L

Páni z Hradce

Miloslav L

O čem rozhodovali radní 21. června 2021 a program zastupitelstva

Miloslav L