Aktuálně

Město J. Hradec: Návrh rozpočtu na rok 2015

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníNávrh rozpočtu byl 9. ledna 2015 zveřejněný na úřední desce v tištěné i elektronické podobě s tím, že připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 21. ledna 2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 28. ledna 2015, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu příjmů a výdajů činí celkem 102.949.68 tis. Kč a bude financován z přebytku hospodaření minulých let.

1. příjmy po konsolidaci celkem 452.851.41 tis. Kč
2. výdaje po konsolidaci celkem 555.801,09 tis. Kč
3. saldo rozpočtu – 102.949,68 tis. Kč
4. zapojení finančních prostředků z minulých let 102.949,68 tis. Kč.

NÁVRH ROZPOČTU

Zdroj: Archiv města J. Hradec