Aktuálně

Město J. Hradec: Otevření nového prostoru pro parkování a rekonstrukce Nábřeží Ladislava Stehny

Otevření nového prostoru pro parkování

V pátek 18. července 2014 se uskutečnilo otevření prostoru pro parkování za objektem Oděvy. Vjezd je zpřístupněný z ulice Miřiovského. Úpravou pozemku vznikl prostor pro parkování téměř 150 automobilů. Režim parkování bude od 6.30 do 18.00 hodin s tím, že první 4 hodiny budou zdarma a parkovné na celý den bude stát 10,- Kč.

  • Otevření nového prostoru pro parkování
  • Otevření nového prostoru pro parkování
  • Otevření nového prostoru pro parkování
  • Otevření nového prostoru pro parkování
  • Otevření nového prostoru pro parkování
  • Otevření nového prostoru pro parkování
  • Otevření nového prostoru pro parkování

V současné době bude v prostorách vybírat parkovné pověřená osoba, do měsíce by měla být instalovaná závora s automatem. Pásku slavnostně přestřihli místostarosta města Bohumil Komínek, Ivan Šot za firmu Swietelsky stavební a Milan Moravec za P-atelier.

Předmětem zakázky bylo provedení úprav pozemku bývalého zahradnictví za objektem VD Oděva. Byly provedeny demolice stávajících skleníků a dalších drobných staveb, opravy ohradních zdí, vybudování vjezdu z ulice Miřiovského včetně nájezdové rampy s opěrnou zdí pro překonání výškového rozdílu, úpravy plochy pozemku pro možnost volného parkování vozidel včetně odvodnění, vybudování chodníků a veřejného osvětlení, úprava oplocení, sadové úpravy zvýšené části plochy a oprava zdi. Akci realizovala firma SWIETELSKY stavební.


Rekonstrukce Nábřeží Ladislava Stehny je již dokončená

Slavnostní přestřihnutí pásky v rámci ukončení rozsáhlé rekonstrukce ulice na Nábřeží Ladislava Stehny se uskutečnilo v pátek 18. července 2014.

  • Rekonstrukce Nábřeží Ladislava Stehny je již dokončená
  • Rekonstrukce Nábřeží Ladislava Stehny je již dokončená
  • Rekonstrukce Nábřeží Ladislava Stehny je již dokončená

Předmětem bylo vybudování ochranného ostrůvku, úpravy přechodu pro chodce včetně bezpečnostního osvětlení, úpravy plochy před schodištěm do ulice Štítného, rozšíření chodníku a vytvoření podélného parkovacího pruhu podél nábřeží a úprava svahu včetně zeleně. V rámci investiční akce zde vzniklo 13 nových parkovacích míst. Akci realizovala firma  SWIETELSKY.

Pásku společně slavnostně přestřihli místostarostové Bohumil Komínek a Pavel Vejvar a ředitel firmy Swietelsky Ivan Šot.

Zdroj: Archiv města J.Hradec