Aktuálně

Město J. Hradec: Starosta přijal nové vojáky

V úterý 20. ledna 2015 se v refektáři MFMOM uskutečnilo přijetí nových vojáků 44. lehkého motorizovaného praporu starostou města Stanislavem Mrvkou a místostarostkou Petrou Blížilovou.

Nováčci se dozvěděli z úst starosty o historii a současnosti našeho města, zhlédli krátký animovaný film o Jindřichově Hradci a odnesli si drobné dárky v podobě propagačních materiálů.

Zdroj: Archiv města J. Hradec

  • Město J. Hradec: Starosta přijal nové vojáky
  • Město J. Hradec: Starosta přijal nové vojáky
  • Město J. Hradec: Starosta přijal nové vojáky
  • Město J. Hradec: Starosta přijal nové vojáky