3.4 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

Město J. Hradec zve na seminář „Kotlíkové dotace“

V polovině července 2015 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace“, které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech. 

Město J. Hradec zve na seminář "Kotlíkové dotace"Jihočeský kraj připravuje podání svého projektu tak, aby mohl ke konci roku 2015, resp. na počátku roku 2016 vypsat výzvu pro příjem prvních žádostí pro konečné uživatele – fyzické osoby. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši cca 300 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření. Maximální výše způsobilých výdajů bude činit 150 tis. Kč, výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na podmínkách konkrétního projektu od 70 % do max. 85 %.

V této souvislosti pořádá Jihočeský kraj seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“, který je určen pro zájemce o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek dne 3. 12. 2015 od 16:00 hodin v Kulturním domě Střelnice, Masarykovo náměstí 107, Jindřichův Hradec.

 

Vyhlášení výzvy na kotlíkové dotace je plánováno na leden 2016, informace o přesném datu výzvy bude zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje začátkem prosince.


Na tento seminář není nutné se registrovat!!!


Více informací na (http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz).

Zdroj: Archiv města J. Hradec
Město J. Hradec zve na seminář "Kotlíkové dotace"

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L