-3.7 C
Jindřichův Hradec
8.02. 2023
Články

Město Jindřichův Hradec: O čem rozhodovali radní 13. srpna?

Otevření nového prostoru pro parkováníRadní města Jindřichův Hradec se ve středu 13. srpna 2014 sešli na své schůzi v sedmičlenném počtu. Omluven byl Bohumil Komínek (ČSSD) a Radim Staněk (ODS).

Oprava fasády na náměstí Míru

Rada města schválila zadání veřejné zakázky oprava fasády přední části domu č. p. 174/I na náměstí Míru v Jindřichově Hradci firmě SIKK stavební společnost Praha 7 za cenu 684 551,55 Kč bez DPH. Jedná se o opravu fasády domu na náměstí Míru, a to sanace vlhkostí poškozené a zasolené omítky v přízemí domu, odstranění poškozené vrstvy štuku a omítky na celé přední části. Následně bude aplikována omítka a štuk. Nátěr fasády bude proveden vápennými barvami, jednotlivé odstíny okrové a bílé barvy budou odsouhlaseny zástupci památkové péče. Dále bude provedeno restaurování štukové výzdoby na fasádě dle návrhu ak. mal. Václava Špale. Oprava fasády bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska oddělení památkové péče. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Na tuto opravu je přidělena dotace z grantového programu Jihočeského kraje ve výši 400 tisíc korun.

Oprava fasády a výměna oken DMD Políkno

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava fasády a výměna oken Domova pro matky s dětmi Políkno firmě APA Jindřichův Hradec za cenu 480 442 korun bez DPH se lhůtou realizace 26 dnů. Předmětem zakázky je oprava venkovních omítek cca 50 % plochy, výměna vnitřních, venkovních parapetů, výměna klempířské konstrukce – okapových žlabů, svodů a oplechování fasádní římsy a výměna zbývajících původních oken za plastová (jedná se o půdní a sklepní okna). Celý objekt bude mít nový fasádní nátěr.

Bezdrátový hlasovací, řídící a archivační systém

Rada města po projednání schválila zadání zakázky malého rozsahu Bezdrátový hlasovací, řídící a archivační systém Ladislavu Ministrovi z Pardubic za celkovou cenu 682 440 korun s DPH. Jedná se o dodání bezdrátového hlasovacího, řídícího a archivačního systému pro jednání zastupitelstva města. Z důvodu propozic jednacího sálu bylo navržené bezdrátové řešení. Systém by měl výrazně zjednodušit hlasování, zkvalitnit nahrávání audio záznamu a jeho archivaci. Jako hlasovacích jednotek bude použito notebooku pro každého zastupitele. Systém by měl fungovat až pro nové zastupitelstvo města na přelomu roku 2014/2015.

Výběr dohodce při nákupu energií

Rada města po projednání schválila zadání zakázky malého rozsahu Výběr dohodce pro zastupování města Jindřichův Hradec jako centrálního zadavatele při nákupu elektrické energie a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2015 uchazeči FIN-servis Kladno za cenu 71 390 korun s DPH. Dohodce bude zastupovat město Jindřichův Hradec jako centrálního zadavatele při nákupu elektrické energie a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno v následujícím rozsahu: Shromáždění a analýza údajů o stávajícím o stávajícím odběru elektrické energie a zemního plynu, vlastní zastupování města jako centrálního zadavatele při nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno.

Zadání zakázek malého rozsahu

Chodník Pražská mezi Gymnazijní a Röschovou

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Chodník Pražská mezi Gymnazijní a Röschovou uchazeči Jindřichohradecké montáže za cenu 1 338 640,86 Kč bez DPH se lhůtou realizace 42 dnů. Předmětem zakázky je rekonstrukce a rozšíření uvedeného úseku chodníku, přemístění navazujícího přechodu pro chodce přes ulici Pražská a vybudování jeho bezpečnostního osvětlení. Povrch chodníku ze zámkové dlažby, na přechodu budou osazena speciální bezpečnostní svítidla, která zajišťují za snížené viditelnosti intenzivní osvětlení přecházejících chodců.

Opravy chodníků – ulice Scheinerova

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Opravy chodníků část A – ulice Scheinerova uchazeči SaM silnice a mosty Česká Lípa za cenu 1 148 652,93 Kč bez DPH se lhůtou realizace 45 dnů. Předmětem zakázky jsou opravy chodníků v části ulice Scheinerova mezi ulicemi Claudiusova a arch. Teplého (oboustranný – živičný povrch) včetně rekonstrukce veřejného osvětlení.

Poskytnutí finančního příspěvku na letní kino

Děbolínský medvídek bude ve spolupráci s osadním výborem pořádat ve dnech 19. až 23. srpna 2014 Letní kino v Děbolíně. Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace na částečné pokrytí nákladů souvisejících s hygienickým zázemím akce ve výši 2 000 korun.

Poskytnutí finanční dotace na pořádání 15. ročníku ve sportovním parašutismu

Aeroklub Jindřichův Hradec pořádá 15. ročník mezinárodní soutěže „Jindřichohradecký pohár 2014“ ve sportovním parašutismu, která se uskuteční ve dnech 16. až 17. srpna 2014 na letišti v Jindřichově Hradci. „Jindřichohradecký pohár 2014“ ve sportovním parašutismu, pořádaný v disciplíně přesnost přistání je sportovní akcí celorepublikového významu, která je zařazena do série závodů Českého poháru ve sportovním parašutismu, na níž se schází nejlepší sportovní parašutisté z celé České republiky i ze zahraničí, mezi něž se řadí i parašutisté pořádajícího Aeroklubu Jindřichův Hradec.

Rada města schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 2 tisíce korun na tuto akci.

Povolení parkování na parkovišti pod Muzeem fotografie a MOM

Společnost SILVERSHOT Praha bude v září v Jindřichově Hradci natáčet celovečerní film. V této souvislosti rada města po projednání schválila vyhrazení plochy cca 600 m2 na parkovišti pod Muzeem fotografie a MOM za účelem parkování osobních automobilů filmového štábu ve dnech 14. až 16. září 2014 za cenu dohodou ve výši 25 000 korun. Označení, organizaci a dohled na parkovišti si zajistí žadatel.

Text: Karolína Průšová

Nejnovější články

Tříkrálová sbírka na Jindřichohradecku byla rekordní

Miloslav L

Valentýnské menu v restauraci Pod Zámkem

Miloslav L

HOPSÁLKOV – herna pro děti

Miloslav L