5.7 C
Jindřichův Hradec
29.03. 2023
Články

Město Jindřichův Hradec: O čem rozhodovali radní 17. září?

Fotila Amálie Buřilová - srpen, Jindřichův HradecRadní města Jindřichův Hradec se ve středu 17. září 2014 sešli v osmičlenném počtu. Omluven byl Stanislav Beran (SNK ED).

Zadání zakázek malého rozsahu

Opravy chodníků – ulice Janderova

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Opravy chodníků – ulice Janderova uchazeči Antonín Krňa, Kardašova Řečice za cenu 264 841,81 Kč bez DPH se lhůtou realizace 10 pracovních dnů. Předmětem zakázky je provedení opravy chodníku v části ulice Janderova od Klášterské k objektu č. p. 147 (MěÚ a ÚP). Bude provedena výměna povrchu včetně podkladních vrstev a zároveň bude provedeno propojení trasy optického kabelu datové sítě MěÚ ze šachty v Klášterské k objektům č. p. 168 a 147. Povrch chodníku bude z žulové mozaiky navazující na povrch v ulici Klášterské.

Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce mostu U Malíře

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu U Malíře uchazeči Projekční kancelář PRIS, Brno za cenu 374 100 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu přes Nežárku na místní komunikaci v lokalitě U Malíře a rekonstrukce inundačního propustku na téže komunikaci v těsné blízkosti mostu. Bude zpracováno zaměření současného stavu a kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a pro zadání a realizaci stavby.

Zpracování projektové dokumentace kanalizace Nežárecká – Mlýnská

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace kanalizace Nežárecká – Mlýnská uchazeči Ing. Martin Růžička – Alcedo, Jindřichův Hradec za cenu 73 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kanalizačního řadu ve spojovací ulici mezi Nežáreckou a Mlýnskou u objektu bývalé vojenské správy. Kapacita stávajícího sběrače nepostačuje pro odvedení splaškových vod z lokality Mládežnická a dalšího rozvojového území. Bude zpracována kompletní projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro zadání a realizaci stavby.

Návrh na zadání veřejných zakázek z odboru školství

Nákup gastronádob do varen MŠ

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na nákup gastronádob a příslušenství pro školní kuchyně mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec. Jedná se o doplnění gastronomických nádob, termoportů a manipulačních vozíků v souladu s potřebami jednotlivých mateřských škol.

Oprava teras ve 3. mateřské škole

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na opravu povrchu venkovních teras ve 3. mateřské škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 594. Stávající povrch teras je rozlámaný, vystupují z něj nefunkční topné kanály a terasy. Akce je zařazena v rozpočtu města na rok 2014.

Nákup nábytku do třídy 3. mateřské školy

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na nákup nábytku do jedné třídy 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, odloučené pracoviště Vajgar 690. Jedná se o výměnu nábytku v jedné třídě a doplnění opotřebovaných ložních souprav pro děti. Stávající nábytek je z doby výstavby mateřské školy, je značně opotřebovaný a nevyhovuje současným potřebám výuky. Akce je zařazena v rozpočtu města na rok 2014.

Nákup nerezového nábytku pro kuchyně MŠ

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na nákup nerezového nábytku pro školní kuchyně mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec. Jedná se o doplnění nerezového nábytku do varen mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec a jeho výměnu za starý nevyhovující nábytek z varen jednotlivých mateřských škol. Nové vybavení bude plně vyhovovat všem hygienickými požadavkům. Akce je zařazena v rozpočtu města na rok 2014.

Poskytnutí finančních dotací

V. ročník střelecké soutěže

Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 5 tisíc korun Československé obci legionářské – Jednotě bratra Stanislava Berana účelově určené na pořízení věcných cen pro vítěze V. ročníku střelecké soutěže ve střelbě z velkorážných zbraní „Memoriál mjr. in memoriam Bohumila Vávrů a ppor. in memoriam Václava Martínka“, která se uskuteční dne 11. října 2014 na střelnici 44. lmopr v Kunžaku – Lomech. Soutěž je zařazena do celostátního kalendáře akcí pořádaných Československou obcí legionářskou v roce 2014.

Svatováclavské posvícení

Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 2 tisíce korun Občanskému sdružení Děbolínský medvídek účelově určené na úhradu nákladů spojených s pořízením drobných cen do dětských soutěží, které se uskuteční v rámci „Svatováclavského posvícení“ dne 27. září 2014 na dětském hřišti v místní části Děbolín.

Plavecké závody

Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 8 tisíc korun Plaveckému klubu Jindřichův Hradec účelově určené na částečnou úhradu pronájmu Plaveckého bazénu v souvislosti s pořádáním I. ročníku plaveckých žákovských závodů s názvem „Podzimní cena Jindřichova Hradce“, které se uskuteční dne 11. října 2014. Závody jsou vypsány pro kategorie dívek a chlapců A – ročník narození 2002 – 2003, B – ročník narození 2004 – 2005 a C – ročník narození 2006 a mladší.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí městského úřadu

Nejnovější články

Salonek u slunečnice | masáže

Miloslav L

AR SERVIS hledá Pracovníka příjmu

Miloslav L

Daniel Paťha Tennis Academy – DPTA

Miloslav L