Aktuálně

Město Jindřichův Hradec: O čem rozhodovali radní 2. července?

Ulice Hradce brázdí nový žlutý autobus (fotogalerie) MHD městská
U nemocnice vznikne nová zastávka pro MHD. Ilustrační foto: Adam Hudec

Aktuální zprávy z rady města Jindřichův Hradec naleznete pravidelně na Hradecžije.cz – ve čtvrtek ve večerních hodinách. O letních prázdninách se vedení města schází jedenkrát za dva týdny.

Návrh na zadání veřejné zakázky rekonstrukce hygienických zařízení 5. základní školy

Jedná se o opravu stávajících dvou WC (jeden pro chlapce a jeden pro dívky) a rozšíření do nevyužitých prostorů skladu tělovýchovného materiálu. V části pro chlapce budou doplněny dva pisoáry. V části pro dívky bude nově vytvořena hygienická kabinka. V souvislosti s rekonstrukcí budou stávající příčky ze sádrokartonu nahrazeny zdivem a bude změněna jejich dispozice. Budou vyměněny a doplněny zařizovací předměty, upraveny rozvody vody, kanalizace a elektřiny a vyměněny dlažby a obklady.

Poskytnutí finanční dotace

Klub historie letectví pořádá letos již XXI. setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci u příležitosti pietních oslav 70. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944. Třídenní akce se uskuteční od pátku 22. srpna do neděle 24. srpna 2014. Hlavní akce se bude konat v sobotu 23. srpna v 10.00 hodin v obci Lomy, kde bude odhalena pamětní deska „lomské“ osádce B-24 Liberatoru sestřelené v bitvě nad Jindřichohradeckem. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihočeského kraje a účast přislíbil vojenský přidělenec USA v České republice. Při této příležitosti klub vydá pamětní plaketu věnovanou bitvě nad Jindřichohradeckem a kolekci pamětních pohledů. Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč na náklady spojené s pořádáním akce, vydáním plaket a pohledů. Starosta města Stanislav Mrvka převzal nad akcí záštitu.

Poskytnutí finanční dotace na pořádání mezinárodního florbalového turnaje South Bohemia Sika Cup 2014

Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 23 tisíc korun TJ Slovan Jindřichův Hradec – florbalovému oddílu účelově určené na úhradu nákladů spojených s pronájmem a pokládkou speciálního umělého florbalového povrchu v souvislosti s pořádáním mezinárodního florbalového turnaje mužů s názvem South Bohemia Sika Cup 2014, který se uskuteční ve dnech 17. až 20. července 2014 v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci.

Rozšíření registrace sociálních služeb o službu odborného sociálního poradenství

V současné době má město Jindřichův Hradec zaregistrovanou sociální službu azylové domy a provozuje Azylový dům pro matky s dětmi v Políkně. Sociální odbor obdržel od Jihočeského kraje informační dopis o připravované změně, která se týká provozování sociálních služeb a to konkrétně odborného sociálního poradenství. V současné době je služba odborného sociálního poradenství v Jindřichově Hradci realizována v Manželské a předmanželské poradně se sídlem v České ulici a zřizovatelem této služby je Jihočeský kraj.

Manželská a předmanželská poradna byla zřízena v roce 1992 a poskytuje odbornou psychologickou pomoc jednotlivcům, párům, rodinám, lidem v zátěžových a krizových životních situacích – např. rozvod, rozvodové a porozvodové období, nemoc, úmrtí blízkého člověka, ztráta zaměstnání a v poslední době pracuje i s lidmi po pokusech o sebevraždu. Poradna je jediná svého druhu, která nabízí pro občany Jindřichova Hradce kvalitní služby, o čemž svědčí statistické ukazatele, kdy za rok 2013 bylo provedeno 1 528 konzultací, nových případů bylo 173. Za rok 2013 navštívilo poradnu 292 žen, 243 mužů a dětí do 18 let 48. Poradnu celých 22 let vede a psychologickou pomoc poskytuje PhDr. Oldřiška Tomšová.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo v červnu o zrušení provozování odborného sociálního poradenství ze strany Jihočeského kraje. Zrušení poradny by znamenalo pro občany Jindřichova Hradci výrazné omezení a ztrátu možnosti využít kvalitní psychologickou pomoc. Z tohoto důvodu Rada města Jindřichův Hradec projednala a schválila, aby město Jindřichův Hradec od 1. ledna 2015 převzalo chod Manželské a předmanželské poradny a stalo se jejím zřizovatelem. Dojde tak k rozšíření sociálních služeb o službu odborného sociálního poradenství. Fakticky bude Manželská a předmanželská poradna sídlit i nadále v Centru sociálních služeb Česká v Jindřichově Hradci. Činnost poradny by i nadále zajišťovala PhDr. Oldřiška Tomšová.

Zadání zakázky malého rozsahu zastávky MHD Vídeňská u nemocnice

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zastávky MHD Vídeňská u nemocnice uchazeči Swietelsky stavební, České Budějovice za cenu 1 125 786,58 Kč bez DPH se lhůtou realizace 36 dnů. Předmětem zakázky je výstavba nových zastávek MHD v obou směrech v ulici Vídeňská u kruhového objezdu u hlavního vstupu do nemocnice. Pro směr z města bude vybudována zálivka, pro směr do města bude zastávka na jízdním pruhu. V obou směrech budou osazeny přístřešky pro cestující.

Značení tematických cyklotras

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Cykloznačení 5 tematických cyklotras Jindřichohradecka uchazeči MS PARTNERS Slavonice za konečnou cenu 166 770 Kč. Předmětem zakázky je dodávka cykloznačení a jeho instalace v terénu, dodávka a osazení nových sloupků pro cykloznačení.

Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu

Bezpečnostní osvětlení přechodů 1. etapa – předmětem zakázky je vybudování bezpečnostního osvětlení 4 přechodů pro chodce v ulicích Vídeňská (u kasáren), Václavská (u pneuservisu), Jáchymova (u Slavíkova lesíku) a Miřiovského (u 3. ZŠ). Na přechodech budou osazena speciální bezpečnostní svítidla (typ zebra), která zajišťují za snížené viditelnosti intenzivní osvětlení přecházejících chodců. Na akci je přidělen grant Jihočeského kraje.

Oprava chodníků bytových domů Hvězdárna – předmětem zakázky je oprava chodníků vnitřní části komplexu bytových domů Hvězdárna. Propadlé části chodníků budou rozebrány, doplněny podkladní vrstvy a povrchy zadlážděny původním materiálem. Zároveň bude provedena oprava izolace suterénu domu č. p. 63/V a dvou garáží ve vnitřním kruhu, do kterých zatéká.

Úpravy Jablonského sadů 1. etapa – předmětem zakázky je 1. etapa úpravy Jablonského sadů v rozsahu od vstupu z ulice Pražské ke komunikaci mezi ulicí Husovou a budovou Okresního soudu. Bude provedena úprava cest, obnoven odstraněný pomník Boleslava Jablonského a doplněna výsadba zeleně zejména v prostoru kolem pomníku.

Rozšíření položek platného ceníku prací, služeb a zboží

Rada města schválila rozšíření položek platného ceníku prací, služeb a zboží pro společnost Služby města Jindřichův Hradec Správu krematoria a pohřebiště o nové položky – výkop hrobu a exhumaci. Tyto činnosti společnost dosud neprovozovala, pouze zprostředkovávala, ale v současné době je schopna tyto služby vykonávat vlastními pracovníky, což zajistí komplexnost služeb.

Převzetí záštity a užití znaku města

Klub výsadkových veteránů při 44. lehkém motorizovaném praporu generála Josefa Ereta pořádá ve dnech 27. až 29. srpna 2014 Jihočeské setkání výsadkových veteránů v Jindřichově Hradci. Tato akce se koná pod záštitou náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Petra Pavla. Jedná se o mezinárodní setkání výsadkových veteránů České a Slovenské republiky. Na programu akce bude propagace výsadkového vojska s výměnou zkušeností, návštěva památek ve městě a sportovní soutěže. Rada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou a užití znaku města na propagačních materiálech spojených s pořádáním akce.

Oprava fasády a výměna oken DMD Políkno

Předmětem zakázky je oprava venkovních omítek cca 50 % plochy, výměna vnitřních, venkovních parapetů, výměna klempířské konstrukce – okapových žlabů, svodů a oplechování fasádní římsy a výměna zbývajících původních oken za plastová (jedná se o půdní a sklepní okna). Celý objekt bude mít nový fasádní nátěr, barevné řešení – světle krémový odstín.

 

Autor: Karolína Průšová