17.6 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

Město Jindřichův Hradec: O čem rozhodovali radní 8. října?

Fotila Amálie Buřilová - srpen, Jindřichův HradecRadní města Jindřichův Hradec se ve středu 8. října 2014 sešli na své schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

Zadání zakázek malého rozsahu

Bezpečnostní osvětlení přechodů 2. etapa

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Bezpečnostní osvětlení přechodů 2. etapa uchazeči Ladislav Kašparů – Instalex, Jindřichův Hradec za cenu 1 196 094,50 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je osazení bezpečnostního osvětlení 2 přechodů pro chodce v ulici Claudiusově (Bezručova a Scheinerova) a 1 přechodu na sídlišti Vajgar (přes páteřní komunikaci u trojstřediska). Na přechodech budou osazena speciální svítidla pro osvětlení přecházejících chodců a provedeny potřebné stavební úpravy pro zajištění normové délky přechodů (vysazené chodníkové plochy).

Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ulic Václavská – Vídeňská

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulic Václavská – Vídeňská uchazeči WAY project, Jindřichův Hradec za cenu 973 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce částí ulic Václavská a Vídeňská v rozsahu dle přiložené situace včetně vodovodu, kanalizace a VO. Při řešení kanalizace se předpokládá rozdělení řadů na splaškovou a dešťovou kanalizaci. Nejprve bude zpracováno a projednáno dopravní řešení v návaznosti na schválenou koncepci dopravní obslužnosti a následně budou zpracovány jednotlivé stupně PD pro stavební povolení a realizaci v dílčích etapách.

Zadání zakázky malého rozsahu

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému uchazeči SVM digital Jindřichův Hradec ve variantě B – napojeno z veřejného osvětlení s akumulačním zdrojem za cenu 192 621,68 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je dodávka a osazení nového kamerového bodu městského kamerového dohlížecího systému v prostoru kruhového objezdu u plaveckého bazénu na Jáchymově ulici. Kamera bude osazena na samostatný stožár uprostřed kruhového objezdu a bude monitorovat Jáchymovu ulici, kruhový objezd na silnici I/34, okolí plaveckého bazénu, parkoviště u Kauflandu a část sídliště Vajgar. Součástí zakázky bude rovněž přenosové zařízení a osazení monitoru do systému v objektu městské policie. Podkladem pro zadání je soupis požadovaného zařízení s technickými parametry. Na zakázku je přidělena dotace z programu prevence kriminality.

Poskytnutí finanční dotace v oblasti sportu

Rada města schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 20 tisíc korun Tri Clubu Vajgar Jindřichův Hradec účelově určené na pořízení tréninkového vybavení. V letošním roce se v nejvyšší klubové triatlonové soutěži Českém poháru umístil Tri Club Vajgar J. Hradec na vynikajícím 2. místě. Toto umístění zopakoval i na Mistrovství ČR klubů, rovněž v individuálních kategoriích se závodníci Tri Clubu Vajgar J. Hradec několikrát umístili na medailových příčkách, např. František Linduška se stal vítězem celkového pořadí Českého poháru v triatlonu.

Děti do pohybu – Kurz bruslení pro mateřské školy

Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 12 300 Kč Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec účelově určené na pokrytí nákladů spojených s pronájmem ledové plochy na 10 hodin na Zimním stadionu Jana Marka v souvislosti s projektem „Děti do pohybu – Kurz bruslení pro MŠ“, který se uskuteční v období říjen – prosinec 2014.

Rozdělení rezervy dotace v sociální oblasti – rok 2014

Odbor sociálních věcí předkládá Radě města Jindřichův Hradec k projednání rozdělení dotací z rezervy pro občanská sdružení, humanitární organizace a jiné fyzické nebo právnické osoby a to podle platných Pravidel pro poskytování dotací v sociální oblasti z rozpočtu města Jindřichův Hradec. Rada města schválila přidělení dotací takto:

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, pracoviště Jindřichův Hradec – 21 000 Kč

Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec – 23 000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR – MO Jindřichův Hradec – 20 000 Kč

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit Jindřichův Hradec – 20 000 Kč

Pasport veřejného osvětlení V Jindřichově Hradci včetně jeho místních částí

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Pasport veřejného osvětlení v Jindřichově Hradci včetně jeho místních částí uchazeči AŽD Praha za cenu 506 130 Kč bez DPH.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí radnice

Nejnovější články

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L

Zubní pohotovost

Miloslav L

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L