-4 C
Jindřichův Hradec
5.02. 2023
Články

Město Jindřichův Hradec: Jindřichohradecká nemocnice otevřela nový urgentní příjem

Nemocnice v Jindřichově Hradci otevřela ve středu 16. dubna nový urgentní příjem, tzv. Emergency. Investice, která znamená zcela zásadní krok ke zkvalitnění péče o akutní pacienty, vyšla za podpory Jihočeského kraje na zhruba 9 milionů korun.

Na provozu této multioborové jednotky s čtyřiadvacetihodinovým provozem se bude podílet 10 sester a 18 lékařů. Vzhledem k víceoborovému rozsahu péče se tato jednotka stává dnem zahájení provozu úzce spolupracující jednotkou se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. Do provozu budou vzati pracovníci Rychlé zdravotnické pomoci, s důrazem na zvyšování vzdělání a zdokonalování kontinuity a efektivnosti péče o pacienty, o kterou se stejnou měrou bude starat personál záchranky a personál urgentního příjmu,“ uvedl ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., Miroslav Janovský.

Diagnostický a léčebný proces bude prováděn v zázemí urgentního příjmu, kterým je hala s expektačními (monitorovacími) lůžky, kam lze přijmout v rychlém sledu až 5 akutně nemocných pacientů. Zde je dle základního onemocnění ošetří specialisté, zdravotníci odeberou laboratorní materiál, provedou klinické, sonografické a rentgenové vyšetření – vše v komfortním prostředí se sledováním životních funkcí, kdy v případě změny těchto funkcí je v bezprostřední dostupnosti CT vyšetření, oddělení intenzivní péče a ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení).

Součástí urgentního příjmu jsou dále dvě ambulance, akutní interní a neurologická, v nichž lze ošetřit i část pacientů ambulance chirurgické. Cílem je zefektivnění péče o pacienty, se zachováním její vysoké odbornosti a plynulosti, zamezení přeposílání pacientů mezi jednotlivými ambulancemi a dokončení diagnostiky na jednom místě. Diagnostice poslouží soustava nových přístrojů k rychlému rozboru krevních vzorků či ultrazvukový přístroj s možností jeho využití přímo u lůžka pacienta.

„Na oddělení urgentního příjmu bude také umožněn krátkodobý pobyt pacientů s méně závažnými onemocněními. Vzhledem k tomu, že ambulantní provoz představuje nejproblematičtější část léčebného provozu, budeme vždy klást důraz na to, aby u akutně nemocných pacientů přišla péče k pacientovi, nikoliv obráceně. Nově zřízený provoz tuto vizi v každém ohledu naplňuje,“ doplnil ředitel nemocnice Janovský.

Na provozu urgentního příjmu se bude aktivně podílet záchranná služba. „Toto je vzorový příklad spolupráce záchranné služby a nemocnice nejen v Jihočeském kraji, ale v celé ČR. Ošetření našich pacientů bude rychlejší. Jednoznačně se zde prolíná přednemocniční a následná nemocniční péče,“ zdůraznil ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý.

Vznik nového akutního příjmu ocenili i zástupci města a zřizovatele nemocnice. „Nemocnice v Jindřichově Hradci je klíčovým zdravotnickým zařízením na východě našeho regionu. Kraj ji tedy věnuje stejnou pozornost jako dalším sedmi nemocnicím v kraji,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Mám velkou radost, že se tento pilotní projekt podařilo uvést do života. Jeho realizace má obrovský význam pro zlepšení péče o akutní pacienty a současně šetří náklady na zdravotní péči,“ dodal starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.

Tex a foto: archiv města J. Hradec

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L