10.2 C
Jindřichův Hradec
21.03. 2023
Články

Město Jindřichův Hradec zavádí systém zónového parkování

Město Jindřichův Hradec se rozhodlo postupně řešit dopravu v klidu podle zpracovaného a již odsouhlaseného materiálu „Koncepce dopravy v klidu v Jindřichově Hradci v krátkodobém výhledu“.

parkoviste
Ilustrační foto. Autor: Město J. Hradec

Z tohoto důvodu bylo nutné vydat nové Nařízení města Jindřichův Hradec č. 2/2016 o vymezení místních komunikací nebo jejich částí v oblastech města Jindřichova Hradce k placenému stání silničních motorových vozidel. Toto Nařízení nabude účinnosti 1. ledna 2017. V Nařízení jsou nově vymezené oblasti města doložené situací oblastí. V souvislosti s tímto nařízením dochází také ke změně ceníku za stání silničního vozidla a byla přijata nová Pravidla pro vydávání parkovacích karet v Jindřichově Hradci.

Město bude rozděleno na dvě zóny. „Jedna zóna bude městská památková rezervace a nad ní bude zóna dvě, která bude sahat po Pravdovu ulici a ulici Miřiovského,“ vysvětlil místostarosta Bohumil Komínek. Obyvatel mající ve vymezených oblastech trvalé bydliště, nebo podnikatel, který zde má provozovnu, může zažádat o možné parkování na vyhrazených místech v těchto zónách. „Parkoviště rezervé zmizí a držitelé parkovacích karet si budou moci zaparkovat ve vymezených zónách kdekoliv,“ dodal místostarosta Komínek.

Podle nového Nařízení bude vytvořen tak zvaný částečný převis, který by měl být cca. 10 % na vyhrazená stání.  Zároveň s tím se zlevní cena nepřenosné karty na SPZ pro rezidenta o dvě stě korun na 1300 Kč za rok. „Jsem moc rád, že jsme nešli cestou pražských modrých zón, protože ty jsou proti lidem, kteří v těch oblastech bydlí i proti podnikatelům a návštěvníkům. Největší diskusi jsme vedli o cenách a nakonec jsme došli k dohodě, když uděláme mírný převis, tak snížíme základní cenu pro rezidenty. V tomto okamžiku to považuji za hodně rozumný kompromis,“ objasnil starosta města Stanislav Mrvka.

Další změnu v ceníku příjemně pocítí obyvatelé nad 65 let, ti budou mít cenu za rok pět set korun. U abonentů zůstává šest tisíc za nepřenosnou kartu, ale přenosná karta na první vozidlo vyjde abonenta nově na deset tisíc korun, na druhé pak dvacet tisíc korun. Dosud bylo vše za šest tisíc korun. Nově ovšem nedostane kartu podnikatel, který má nahlášenou provozovnu na městském úřadě, Klášterská 135. Stejně tak obyvatel, který je nahlášený na městském úřadě.

Do současné doby nebylo ve městě řešené krátkodobé stání, nyní je možnost si na městské policii vyžádat krátkodobou parkovací kartu. „Naše městská policie řešila mnoho případů s řemeslníky, kteří potřebovali chvíli stát v centru města kde je zóna zákazu stání. V těchto případech docházelo k porušování pravidel silničního provozu. Na základě podnětů policie a občanů bydlících v dnes již vymezené zóně zákazu stání budou vytvořené krátkodobé parkovací karty, které bude vydávat městská policie. Držitel této karty si bude moci zastavit na jakémkoliv parkovacím místě. Ať zónou 1 nebo 2 vymezeném nebo místě s parkovacím automatem.“ řekl místostarosta Komínek. Jedná se o dvouhodinovou a desetihodinovou parkovací kartu.

V souvislosti se zavedením nového systému částečně z města zmizí i dopravní značky označené jako parkoviště s poznávací značkou. Nově bude u značek parkoviště připsáno, zda se jedná o zónu 1 nebo zónu 2. „Již tedy nebude definované, pro koho je parkovací místo určené. Ve vymezených zónách si budou moci řidiči zaparkovat libovolně,“ dodal místostarosta.

Parkovací karty bude vydávat odbor dopravy. Žádosti je nutné podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Jindřichův Hradec. Do žádostí prosím uvádějte telefonní spojení případně e-mail.

O parkovací kartu si můžete zažádat již nyní nejlépe do konce roku 2016. Odbor dopravy bude parkovací karty vydávat prvních čtrnáct dní v lednu 2017.

 Ceník parkovacích karet platný od 1. prosince 2016 – ikona souboruzde 

Veškeré další podrobnosti naleznete v níže uvedených souborech.

ikona souboruPravidla JH pro vydávání parkovacích karet

ikona souboruParkovací karty PLOCHY bez počtu míst

ikona souboru1Parkovací karty ZONY

ikona souboru2Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti

ikona souboru3Žádost o vydání parkovací karty na rok 2017 

ikona souboru4Čestné prohlášen

ikona souboru5PK kratkodoba

ikona souboru5PK rezident abonent

Zdroj: Archiv Města Jindřichův Hradec

Nejnovější články

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L

Příměstské tábory Svět Fantazie 2023

Miloslav L

Charita hledá dobrovolníky do nemocnice a centra sociálních služeb

Miloslav L