Aktuálně

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D.: ZLATÝ VĚK ANGLICKÝCH DĚJIN – DĚJINY A KULTURA ALŽBĚTINSKÉ DOBY

Přednáška nás uvede do kulturních a politických dějin jedné z nejzajímavějších epoch britské historie, ale i celého evropského kontinentu. Jedinečné kulturní výkony alžbětinské doby (zejména dílo W. Shakespeara) jsou zásadně svázány s historickým, náboženským a politickým uspořádáním ostrovního království na přelomu 16. a 17. století.