ZRUŠENO – Mistři vídeňského klasicismu

Kvarteto hraje ve složení Jan Marek – 1. housle, Dana Truplová – 2. housle, Karolína Strašilová – viola, Tomáš Strašil – violoncello. Jako host na koncertě vystoupí Robert Pacourek na klarinet.

Soubor Kubelík kvartet vznikl v roce na jaře roku 2001. Věnuje se především české tradiční kvartetní literatuře (Smetana, Dvořák, Janáček), ale nevyhýbá se ani tvorbě moderních českých autorů (P. Trojan, J. Gemrot).
Jan Marek studoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. F. Anděla a J. Hnyka. V současné době působí například v souborech Český Komorní Orchestr, Talichův Komorní Orchestr,se kterými také natáčí a koncertuje v Čechách i v zahraničí. Je stálým koncertním mistrem komorního orchestru Camerata Bohemica a soustavně se věnuje nejen solové a komorní hře,ale také pedagogické činnosti.

Dana Truplová vystudovala Pražskou Konzervatoř a Hudební fakultu AMU v Praze. V roce 1994 získala 3.cenu a Cenu za nejlepší provedení Beethovenovy sonáty v Soutěži O Beethovenův Hradec a v roce 1999 byla oceněna 3. cenou v 7. mezinárodní soutěži Yfraha Neamana pro mladé houslisty v Mainzu. Od roku 2000 je členkou Sukova komorního orchestru a v současné době též členkou Pražského komorního orchestru.

Karolína Strašilová studovala hru violu na Pražské konzervatoři u prof. Jaroslava Ruise, poté na HAMU u Prof. Lubomíra Malého. Soustavně se věnuje komorní hře. Je členkou komorního orchestru Camerata Bohemica a komorního souboru Venti Diversi. Od roku 2005 působí v Symfonickém Orchestru Českého rozhlasu.

Tomáš Strašil hru na violoncello studoval u prof. Pravoslava Sádlo na Pražské konzervatoři a později u prof. Rudolfa Lojdy na Amu v Praze. Soustavně se věnuje solové a komorní hře a své zkušenosti předává i svým studentům na Pražské konzervatoři. Je členem Tria Bergerettes a konzertním mistrem komorního orchestru Camerata Bohemica.

Program Joseph Haydn – Fragment Smyčcového kvartetu d moll op. 103, Ludwig van Beethoven – Smyčcový kvartet č. 6 B dur op. 18, Wolfgang Amadeus Mozart – Kvintet A dur KV 581 pro klarinet a smyčcové kvarteto

Vstupné 120,- / 60,- Kč.

Doprodej vstupenek začíná 17. 9. 2020 v pokladně KD Střelnice a na www.kultura.jh.cz.